?משפטנים בלחימה - מי צריך אותם בכלל
(Lawyers in Warfare: Who Needs Them?)

משפט וביטחון לאומי - סוגיות נבחרות מזכר 133, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 45-56, תל אביב, מארס 2014

13 Pages Posted: 28 Mar 2014 Last revised: 14 Apr 2015

See all articles by Ziv Bohrer

Ziv Bohrer

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: March 28, 2014

Abstract

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המעורבות של משפטנים בסוגיות הנוגעות ללחימה. מעורבות זו באה לידי ביטוי הן בגידול בהיעזרות ביועצים משפטים בזמן אמת והן בגידול בפעילות האכיפה בדיעבד (קיום חקירות והעמדות לדין). באופן טבעי, תהליך זה אינו מתקבל בברכה על ידי הכל. מאמר זה מנסה לספק מענה תמציתי לתגובות הנגד הבאות: 1) המשפטנים, כיום בשונה מבעבר, מפריעים ללוחמים לעשות את מלאכתם ("תנו לצה"ל לנצח"); 2) "בסוף כל חייל יצטרך עו"ד"; 3) המשפטנים יוצרים בהלת שווא בדבר האפשרות שחיילי צה"ל יועמדו לדין בחו"ל, על מנת לנכס לעצמם עוד כח. אשר לטענה על פיה מדינת ישראל הייתה מפסידה בעבר במלחמותיה לו המשפטנים היו מעורבים אז במידה שהם מעורבים כיום: המאמר מנסה להראות כי הטענה האמורה הינה שגויה, שכן בפועל, משפטנים היו מעורבים במידה רבה גם בעבר בעיתות לחימה, והדבר לא פגע ביכולתה של ישראל לנצח. באופן דומה, ניתן לקבוע כי אין חשש שיגיע מצב שבו כל חייל יזדקק לעורך דין. המאמר מראה, בין השאר, כי, הן בארץ והן בעולם, נעשה שימוש בטקטיקת ההפחדה האמורה מזה שנים רבות, ועובדה זו כשלעצמה מהווה עדות לכך שמדובר בטענת סרק. לבסוף, המאמר מצביע על כך שהצורך בהיעזרות במשפטנים הוא אמיתי: הוא מסייע למפקדים בהליך קבלת ההחלטות, מונע התפתות להפר את החוק, ומצליח, לפחות עד כה, להגן על חיילי ישראל (ושרי ממשלתה) מפני העמדה לדין פלילי בניכר.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: יעוץ משפטי בלחימה, אכיפת חוק בלחימה

Suggested Citation

Bohrer, Ziv, ?משפטנים בלחימה - מי צריך אותם בכלל
(Lawyers in Warfare: Who Needs Them?) (March 28, 2014). משפט וביטחון לאומי - סוגיות נבחרות מזכר 133, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 45-56, תל אביב, מארס 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2417167

Ziv Bohrer (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
369
PlumX Metrics