מדוע הכנסת לא ביטלה את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו? על הסטטוס קוו כקושי אנטי-רובני
Why Hasn't the Knesset Repealed Basic Law: Human Dignity and Liberty? On the Status Quo as Countermajoritarian Difficulty

עיוני משפט לז, צפוי להתפרסם 2014

51 Pages Posted: 3 Apr 2014 Last revised: 1 Oct 2014

See all articles by Ori Aronson

Ori Aronson

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: April 2, 2014

Abstract

תקציר בעברית: המאמר בוחן כיצד בחלוף כשני עשורים מאז המהפכה החוקתית, המשטר החוקתי הישראלי התקבע במידה רבה בהתאם להסדר שעוצב בפסיקת בית המשפט העליון, ללא כל תגובה או פעולה של הכנסת לשינוי ההסדר, לביטולו, לחריגה ממנו, או אף להרחבתו. זאת, על אף שמבחינה פורמאלית הכנסת מסוגלת לסטות ממשטר המהפכה החוקתית בהליך חקיקה פשוט, ולמרות שלפחות בחלקים מן התקופה הזו נראה היה שהתגבש רצון פוליטי רובני נגד סמכות הביקורת השיפוטית החוקתית, או נגד הפעלתה במקרים מסוימים. המאמר משתמש בכלים של ניתוח מוסדי וברעיון התלות במסלול (path dependence) כדי להציע הסבר למציאות זו. הוא מראה כיצד פעולתו של בית המשפט העליון (בהסתמך על חקיקת-יסוד ראשונית של הכנסת) יצרה סטטוס קוו נורמטיבי חדש, אשר ככל שהוא הולך ומתקבע בתרבות המוסדית של הפוליטיקה החוקתית הישראלית, כך קטנה יכולתה של הכנסת לסטות מן המסלול הקיים ולהציג חזון חוקתי חלופי של ממש. חשיבות הניתוח היא בראש ובראשונה בהבנת התנאים והמאפיינים המוסדיים המאפשרים לקבע הסדר משפטי-פוליטי מסוים כסטטוס קוו, וכנגזר מכך גם בזיהוי ההזדמנויות לשינויו. בהקשר המקומי, המאמר מעשיר את השיח על הלגיטימיות של מוסד הביקורת השיפוטית בישראל, ובעיקר משליך על הגיונן ועל היתכנותן של הצעות לרפורמה במערכת החוקתית הישראלית.

English Abstract: The Article explores the apparent success of Israel's "constitutional revolution," in which a Court-designed constitutional order has endured despite considerable political opposition and the formal availability of simple-majority legislative reaction. The Article employs methods of institutional analysis and the notion of path dependence to show how the Supreme Court's action managed to set a new constitutional status quo, which, as time passed, became less and less susceptible to contrary political action.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Israel, Judicial Review, ConstitutionalLaw, Path Dependence

Suggested Citation

Aronson, Ori, מדוע הכנסת לא ביטלה את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו? על הסטטוס קוו כקושי אנטי-רובני
Why Hasn't the Knesset Repealed Basic Law: Human Dignity and Liberty? On the Status Quo as Countermajoritarian Difficulty (April 2, 2014). עיוני משפט לז, צפוי להתפרסם 2014. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2419417

Ori Aronson (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/558

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
88
rank
280,060
Abstract Views
531
PlumX Metrics