Azerbaycanin Enerji Kaynaklari Gelirlerinin Ülke Ekonomisine Etkisi (The Importance of Country Energy Source Revenues on Azerbaijan's and the Effects on National Economy)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 2(2): 001-028

28 Pages Posted: 9 Apr 2014

See all articles by Osman Nuri Aras

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria - Honoris United Universities

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Ayaz Zeynalov

CERGE-EI, Charles University in Prague

Date Written: April 7, 2014

Abstract

English Abstract: After gaining independence Azerbaijan started to attract badly needed foreign investment into the country. Increasing in the amount of the investments directing to the development of the oil and non – oil sectors of our republic by the government for the development of this area, and useful economy atmosphere creating in Azerbaijan Republic. This increasing shows itself not only in theoretically and also in practical statistical indicators. Azeri export’s reliance on energy source revenues keeps dominant position in Azerbaijan’s exports despite efforts to diversify Azerbaijan’s economy away from oil. Finally, crude oil made 86 percent and oil products made 6 percent, so oil and oil products made 92 percent of Azerbaijan’s export in 2011. Non-oil products made up only 8 percent of the country’s export. This means that increasing of total export volume of Azerbaijan is not sustainable. Although oil sector has a high export potential, there is very important in foreign trade and to increase share of oil sector in foreign trade the importance of country energy source revenues on Azerbaijan's export volume and the effects on national economy were investigate in the article.

Turkish Abstract: Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra yabancı yatırımları ülkeye çekmeye başladı. Özellikle kaynakların amaçlar doğrultusunda geliştirilebilmesi için yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan yabancı firmaları bölgede yatırım yapmaya ve enerji kaynaklarını çıkarmaya davet etmiştir. Dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri olan petrol, diğer enerji kaynaklarına göre daha geniş kullanım sahasına sahiptir. Petrol ürünlerinin maliyeti içerisinde temel yeri petrolün çıkarılması, taşınması ve dağıtılması için yapılan harcamalar önemli yer tutmaktadır. Enerji kaynakları sayesinde sahip olunan gelirlerin verimli şekilde kullanılması metotlarının hazırlanması yolu ile gayri-petrol sektörünün gelişimi, istikrarın, hızlı büyümenin ve reel gelirdeki artışın temini ile petrole dayalı tek yönlü ekonomiden vazgeçilmesi Azerbaycan çok önemlidir.2011 itibariyle Azerbaycan ihracında petrol ürünlerinin yüzde 86 ve petrol yan ürünleriyle yüzde 92 olması ülke ekonomisi için önemli sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada Azerbaycan’ın ihraç gelirleri içinde enerji ihraç gelirlerinin yeri ve onun olumlu ve olumsuz yönleri araştırılmıştır.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Energy Resources, Oil, Export, Azerbaijan Economy, National Budget

JEL Classification: Q40, Q43, Q49

Suggested Citation

Aras, Osman Nuri and Suleymanov, Elchin and Zeynalov, Ayaz, Azerbaycanin Enerji Kaynaklari Gelirlerinin Ülke Ekonomisine Etkisi (The Importance of Country Energy Source Revenues on Azerbaijan's and the Effects on National Economy) (April 7, 2014). Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 2(2): 001-028, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2421522

Osman Nuri Aras

Nile University of Nigeria - Honoris United Universities ( email )

Abuja
Nigeria

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Ayaz Zeynalov

CERGE-EI, Charles University in Prague ( email )

Politichych veznu 7
Prague, 111 21
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.cerge-ei.cz

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
554
Abstract Views
881
rank
64,963
PlumX Metrics