Azerbaycan’In Türkiyenin Enerji Sektörüne Yatirimlarinin Azerbaycan - Türkiye Ekonomik İlişkilerindeki Rolü (Impact of Azerbaijan Investment in Enegy Sector of Turkey on Economic Collabaration of These Countries)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 2(2): 073-100

28 Pages Posted: 9 Apr 2014

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Hasanov Fakhri

Qafqaz University - Center for Socio-Economic Research; George Washington University - Research Program on Forecasting; Institute of Cybernetics - Department of Modeling Socio-Economic Processes

Date Written: April 7, 2014

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmada zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Azerbaycan’ın Türkiye’nin enerji sektörüne yapmış olduğu yatırımlar ve bu yatırımların Azerbaycan - Türkiye Ekonomik ilişkilerine pozitif etkileri değerlendirilmiştir. Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın özelleştirme kapsamında satın aldığı Türkiye’nin en büyük petrokimya kuruluşu Petkim`e yapılan yatırımlar incelenmiştir. Petkim, kendi petrolünü işleyip katma değeri yüksek ürünler haline getirebileceği bütünleşmiş tesisleri ile limanıyla, tecrübeli kadrosuyla ve rakipsiz pazar payı ile Azerbaycan’ın kriz yıllarında yaptığı en stratejik ve karlı yatırımıdır. Petkim yarımadasında inşasına başlanan Star rafinerisi, elektrik santralleri ve liman yatırımları ayrı başlıklarda incelenmiştir. Bunlara ek olarak 2011 yılının sonlarında imzalanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi hakkında malumat verilmiş ve Azerbaycan Türkiye ekonomik ilişkilerine muhtemel etkileri değerlendirilmiştir.

English Abstract: This research evaluates the investments of rich oil and natural gas source owner and the most blooming country of the world - Azerbaijan’s investments in Turkey energy sector and its impacts on both these economies. After giving brief information about economy of Azerbaijan, the research analyzes SOCAR’s investment on petrochemical institution in Turkey Petkim which was purchased under Turkish privatization master plan. Star Refinery which began to be built on Petkim peninsula, electric power-plants and port investments were examined under several titles. Additionally, the research gives entire information about the investments on Trans Anatolia Natural Gas Pipeline (TANAP) which was signed at the end of 2011 and evaluates its impacts on Azerbaijan - Turkey Economic Calibrations.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Azerbaijan Economy, Turkey economy, Energy sector, SOCAR, Petkim, Star Refinery, TANAP

JEL Classification: F1, F13, Q40, Q43

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Hasanov, Fakhri, Azerbaycan’In Türkiyenin Enerji Sektörüne Yatirimlarinin Azerbaycan - Türkiye Ekonomik İlişkilerindeki Rolü (Impact of Azerbaijan Investment in Enegy Sector of Turkey on Economic Collabaration of These Countries) (April 7, 2014). Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 2(2): 073-100 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2421567

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Fakhri Hasanov

Qafqaz University - Center for Socio-Economic Research ( email )

Baku Sumgait Road 16th km.
Hasan Aliyev Str. 120
Khirdalan, Baku AZ0101
Azerbaijan
+994 (12) 4482862-66 (Phone)
+994 (12) 4482861,67 (Fax)

HOME PAGE: http://www.qu.edu.az/

George Washington University - Research Program on Forecasting ( email )

1922 F Street, NW
Old Main, Suite 208
Washington, DC 20052
United States
(202) 994-6150 (Phone)
(202) 994-6147 (Fax)

HOME PAGE: http://research.columbian.gwu.edu/cer/research/forecasting

Institute of Cybernetics - Department of Modeling Socio-Economic Processes ( email )

9, F. Agayev Str.
Baku, Az1141
Azerbaijan
(994 12) 5390151 (Phone)
(994 12) 5392633 (Fax)

HOME PAGE: http://www.cyber.az/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
522
Abstract Views
856
rank
56,767
PlumX Metrics