Εθνικές προτεραιότητες και ευρωπαϊκές προκλήσεις στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης στην Ελλάδα, 1980-2004 (National Priorities and European Challenges in the Reform Process of the Social Protection and Employment Policies in Greece 1980-2004)

Social Cohesion and Development 2006 1 (1), 5-36

32 Pages Posted: 10 May 2014

See all articles by Theodoros Sakellaropoulos

Theodoros Sakellaropoulos

Panteion University of Athens

Charalambos Economou

Panteion University of Athens

Date Written: 2006

Abstract

Greek Abstract: Περiληψη Οι μεταρρυθμίσεις των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες υπαγορεύτηκαν κυρίως από εσωτερικές εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες. Σε αντίθεση με τις διεθνείς τάσεις, οι μεταρρυθμίσεις ήταν επεκτατικού χαρακτήρα και εντάσσονταν ως επί το πλείστον στην ανάγκη διεύρυνσης του κοινωνικού κράτους σε νέα πεδία για την κάλυψη των διαρθρωτικών και ιστορικών κοινωνικών ελλειμμάτων. Ευρωπαϊκής έμπνευσης και προέλευσης πολιτικές και πρωτοβουλίες επέτυχαν μόνο στο μέτρο που ισχυροποιούσαν περαιτέρω το κράτος πρόνοιας.

English Abstract: The reforms of social protection and employment policies that took place in Greece over the past three decades were dictated mainly by domestic priorities and needs. Contrary to international tendencies, social protection reforms in Greece obeyed mainly to the need for expansion of the welfare state in new areas, in order to fill the structural and historical social deficits. Policies and initiatives of European inspiration were successful only in so far as they pointed towards a direction of further strengthening of the welfare state.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Welfare state, Greece, reform, employment, pensions, Europeanization, historical institutionalism

JEL Classification: I3

Suggested Citation

Sakellaropoulos, Theodoros and Economou, Charalambos, Εθνικές προτεραιότητες και ευρωπαϊκές προκλήσεις στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης στην Ελλάδα, 1980-2004 (National Priorities and European Challenges in the Reform Process of the Social Protection and Employment Policies in Greece 1980-2004) (2006). Social Cohesion and Development 2006 1 (1), 5-36, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2426389

Theodoros Sakellaropoulos (Contact Author)

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Charalambos Economou

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
452
Abstract Views
1,117
Rank
97,725
PlumX Metrics