הדין הישראלי הוא אוקיינוס רחב יותר משנהוג לסבור בעקבות הארת הפסיקה של יואב הריס - על טילים, על מלט ועל דיני השלל הימי

המשפט ברשת: זכויות אדם – כתב עת מקוון - מבזקי הארות פסיקה 24, 21, מרץ 2014

17 Pages Posted: 22 Apr 2014

See all articles by Ziv Bohrer

Ziv Bohrer

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: March 22, 2014

Abstract

רשימה קצרה זו מנתחת את הבסיס המשפטי לתחולתם של דיני המלקוח (PRIZE) הבריטים בישראל כיום - ברשימה מועברת ביקורת הן על עמדת עו"ד הריס בנושא והן על עמדת המדינה (כפי שהוצגה בפני בית המשפט). כפי שמוסבר ברשימה דיני המלקוח הבריטים חלים כיום בארץ מכוח פקודת סדרי שלטון ומשפט אשר קבעה שהדינים שהיו בתוקף בתום המנדט ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר קום המדינה - דינים אלו כוללים בין השאר חוקים של הפרלמנט הבריטי שנכלל בהם סעיף אקסטריטוריאלי (המחיל אותם בשטחי מנדט) - דוגמת חקיקת המלקוח הבריטית.

Keywords: דיני מלקוח, PRIZE LAW, פקודת סדרי שלטון ומשפט

Suggested Citation

Bohrer, Ziv, הדין הישראלי הוא אוקיינוס רחב יותר משנהוג לסבור בעקבות הארת הפסיקה של יואב הריס - על טילים, על מלט ועל דיני השלל הימי (March 22, 2014). המשפט ברשת: זכויות אדם – כתב עת מקוון - מבזקי הארות פסיקה 24, 21, מרץ 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2427579

Ziv Bohrer (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
294
PlumX Metrics