Wat is Modern Goederenrecht? Vanuit de Financieringspraktijk naar een Nieuwe Transnationale Structuur (Modern Movable Property Law, from Financial Needs to a New System of Risk Management)

Schoordijk lecture (in Dutch) to be given at Tilburg on May 20 2014

20 Pages Posted: 2 May 2014 Last revised: 9 Feb 2016

See all articles by Jan Hendrik Dalhuisen

Jan Hendrik Dalhuisen

King’s College London; University of California, Berkeley; Catolica Global School of Law Lisbon

Date Written: April 28, 2014

Abstract

Dutch Abstract: The essentie is dat ons moderne recht van roerende goederen niet langer behoorlijk kan functioneren als het gebaseerd blijft op de notie van individualisering en identificatie van individuele vermogensbestandelen. In tegendeel, het behoort gebaserd te zijn op de notie van stromen van goederen die in constante transformatie zijn: van grondstof to semi-finished en finished product tot receivable en bank tegoed. Wanneer deze stromen tot rust komen als geindividualiseerde consumenten artikelen, verliezen ze normaal hun waarde, worden opgegeten of spoedig weggeworpen. Ze zijn niet langer interessant als vermogensbestandeel en verliezen dan hun goederenrechtelijke status.

De floating charge was een vroeg voorbeeld van deze ontwikkeling in het common law (equity), maar de gedachte is meer fundamenteel en beinvloedt de hele structuur van het moderne goederentecht. Dit kan gedemonstreerd worden aan de internationale stromen van goederen, vaak gemengd met diensten en software. De rechten daartoe zijn allereeerts altijd immaterieel, nu vaak virtual, en in ieder geval moeilijk te localiseren. Dat heeft een diepgaande invlioed op het toe te passen recht dat dan nauwlijks nog langer kan worden gevonden in een nationaal recht systeem die in ieder geval zelden met deze moderne trends rekening houdt.

In de internationale stromen van vermogensbestandelen is het in feite aan partijen om hier in eerste instantie orde te scheppen door beschrijving van de vermogensbestandelen die het betreft, de goederenrechten daarin te creeren, en de manier van overdracht, met dien verstande dat de goederenrechten zo gecreeerd alleen werken tegen een beperkte classe van derden, metname andere banken of toeleveranciers die van deze rechten op de hoogte kunnen zijn, die voor zichzelf ook opeisen, en een zoek plicht hebben. De rest is vrij en kan deze rechten negeren, metname de koper van consumenten artikelen. De internationale stromen zijn derhalve onbelast voor hen en transactie- en betalingsfinaliteit is gegarandeerd.

Het systeem van goederenrecht wordt hier hoofdzakelijk een risk management faciliteit voor professionele insiders die de rest onbelast laat. In termen van "law and economics" leidt dit tot een betere use of resources maar allleen nadat het hele system grondig is aangepast om dit mogelijk te maken.

English Abstract: The essence is that our modern movable property law can no longer satisfactorily function with reference to the individualisation of items of property but is determined by the flows of assets which are in constant transformation from commodity to semi-finished product, to end product, receivable, and bank balance. When these flows come to rest as individualised (consumer) item, they are likely lose their value, are eaten or soon thrown away, and are no longer of interest in a proprietary sense and soon lack proprietary status.

In common law countries, the floating charge was an early expression in equity of similar ideas in connection with asset backed security, but the proposition in this contribution is that the concept is much more fundamental and affects the entire structure of modern movable property law. This is demonstrated in particular with reference to the international flows of assets which are often a mixture of goods, services and software, the rights (and obligations) in which are always intangible, often virtual, and seldom capable of clear location. That also profoundly affects the applicable law which can hardly be found any longer with reference to national systems of property which in any event remain largely unadjusted.

In fact, in the international flows, it is foremost up to the parties and party autonomy to describe here the classes of assets covered, the proprietary rights created therein, and the manner in which this is done, with the proviso, however, that these proprietary rights can only be asserted against a limited class of insiders, mainly other banks or suppliers, who are aware of them and likely to compete for these rights and able to conduct a search duty in respect of them as a matter of their due diligence. The buyer in the ordinary course of business is free of them and does not have such a duty. The flows themselves remain therefore unencumbered in respect of them and transaction and payment finality are guaranteed.

The proprietary system becomes here primarily a risk management tool for professional insiders as an extension of their contractual risk management facilities. In terms of law and economics, It emphasizes a more effective and efficient use of resources but only after the entire proprietary system in respect of movable property has been adapted to make this possible.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Suggested Citation

Dalhuisen, Jan Hendrik, Wat is Modern Goederenrecht? Vanuit de Financieringspraktijk naar een Nieuwe Transnationale Structuur (Modern Movable Property Law, from Financial Needs to a New System of Risk Management) (April 28, 2014). Schoordijk lecture (in Dutch) to be given at Tilburg on May 20 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2430136 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2430136

Jan Hendrik Dalhuisen (Contact Author)

King’s College London ( email )

London

University of California, Berkeley ( email )

Berkeley, CA
United States

Catolica Global School of Law Lisbon ( email )

Palma de Cima
Lisbon, 1649-023
Portugal

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
96
Abstract Views
1,176
Rank
496,248
PlumX Metrics