Αναζητώντας Το Νέο Κοινωνικό Κράτος (In Search for the New Welfare State)

Σακελλαρόπουλος, 2011, Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, (Social Policy Issues), 2nd Edition,Dionicos Publishers, Athens, pp. 25-74

49 Pages Posted: 12 May 2014

Date Written: 2011

Abstract

Greek Abstract: Η συζήτηση για το κράτος πρόνοιας, που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια,έχει να επιδείξει μια εκπλη κτική ομοφωνία. Όλοι συμφωνούνγια την κρίση του. Οι νεοφιλελεύθεροι για να πανηγυρίσουν τη νίκη της αγοράς πάνω στο κράτος. Οι παραδοσιακοί σοσιαλιστές για να εξηγήσουν την αποτυχία του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού και του κοινωνικού εξισωτισμού. Οι τεχνοκράτες για να υπογραμμίσουν τη στενότητα των πόρων στην ικανοποίηση τωνκοινωνικών αναγκών. Τελικά, τα ιδεολογικά και πολιτικά προτάγματα όλων αυτών των αντιλήψεων δείχνουν να αντιμάχο-νται την επιστημονική και νηφάλια ερμηνεία του φαινομένου.Εμείς, αντίθετα, στο παρόν κείμενο, διαπιστώνουμε ότι ηυπόθεση της κρίσης δεν ευσταθεί. Θεωρούμε ότι το κοινωνικό κράτος και η κοινωνική πολιτική βρίσκονται σε μια πορεία αλλαγής και μεταμόρφωσης. Μεταμόρφωσης που επιβάλλεται από τα νέα οικο νομικά, κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα. Η κρίση επομέ νως είναι μια κρίση ανάπτυξης και αλλαγής και όχι μια κρίση αποτυχίας και κατάρρευσης.

English Abstract: In contrast to the mainstream perceptions for the crisis of the welfare state, the following Chapter argues that the current difficulties and reforms of the welfare states in Europe represent a step of further development and recalibration of them, forced by demographic,social and economic changes.Inequalities, Redistribution and Rights however, continue to remain, and must remain at the heart of the modern Welfare state.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Welfare State, Reforms, Social Policy, Critisim

Suggested Citation

Sakellaropoulos, Theodoros, Αναζητώντας Το Νέο Κοινωνικό Κράτος (In Search for the New Welfare State) (2011). Σακελλαρόπουλος, 2011, Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, (Social Policy Issues), 2nd Edition,Dionicos Publishers, Athens, pp. 25-74, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2435283

Theodoros Sakellaropoulos (Contact Author)

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
627
Abstract Views
1,410
rank
50,439
PlumX Metrics