Spójność czy prawda? Rola reguły 'Istnieje tylko to, co widzisz' w postępowaniu cywilnym (Coherence or the truth? The Role of 'what you see is all there is' principle in civil procedure)

Posted: 16 May 2014 Last revised: 15 Nov 2017

Date Written: May 15, 2014

Abstract

Polish Abstract: Zasada "istnieje tylko to, co widzisz" mówi o tym, że bardzo często nieświadomie mylimy spójność z prawdą. Podejmując decyzje w warunkach niepewności nasze umysły konstruują najbardziej spójny obraz świata z niekompletnego zbioru posiadanych informacji. Taki obraz świata, również nieświadomie, uznajemy za prawdziwy. Systemy prawne zawierają zespół przepisów i wskazówek, mówiących nam o tym, jak w najbardziej efektywny sposób możemy ustalić fakty. W artykule zanalizujemy dwie zasady systemu prawnego, czyli zasadę prawdy materialnej i formalnej. Przyjrzymy się bliżej dyskusji pomiędzy zwolennikami każdej z nich, z perspektywy badań psychologicznych nad zjawiskiem "istnieje tylko to, co widzisz" i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy systemy prawne faktycznie poszukują prawdy, czy raczej zadowalają się spójnością materiałów dowodowych.

English Abstract: The principle "what you see is all there is" states that we unconsciously confuse coherence with the truth. When making decisions under conditions of uncertainty, our minds construct the most coherent picture of the world based on an incomplete set of available information. This picture of the world, unconsciously, is recognized as real. Legal systems include a set of rules and guidelines, telling us about how in the most efficient way, we can establish the facts. In this paper we analyze the two principles of the legal system, the principles of material truth and formal truth. We will look closer at the discussion between supporters of each of them, taking a psychological perspective and try to answer the question of whether legal system, and especially civil law, actually seeks the truth, or rather is satisfied with the coherence of evidence.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Civil Law, Legal Theory, Legal Philosophy, Psychology of Law, Civil Procedure, Cognitive Psychology

Suggested Citation

Zyzik, Radosław, Spójność czy prawda? Rola reguły 'Istnieje tylko to, co widzisz' w postępowaniu cywilnym (Coherence or the truth? The Role of 'what you see is all there is' principle in civil procedure) (May 15, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2437348 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2437348

Radosław Zyzik (Contact Author)

Jesuit University Ignatianum ( email )

Kopernika Str. 26
Cracow, Lesser Poland 31-501
Poland
+48728459682 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.researchgate.net/profile/Radostaw_Zyzik

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
1,116
PlumX Metrics