האם הקודקס האזרחי אימץ את המבחן הנכון לסיכול חוזה? – ניתוח תאורטי ודוקטרינרי
(Has the Civil Code Adopted the Proper Test for Frustration of Contracts? Theoretical and Doctrinal Analysis)

המשפט, יז(2) תשע"ד, 515
College of Management Law Review 17 (2), 515

53 Pages Posted: 22 May 2014 Last revised: 16 Jun 2014

Date Written: June 11, 2013

Abstract

תקציר בעברית: עילת הסיכול מאפשרת לצד לחוזה להשתחרר מחיובי החוזה, משהתרחש מאורע חריג שמונע את ביצוע החוזה או הופך אותו לשונה מהותית. בתי המשפט פירשו את סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות) באופן שהפך את עילת הסיכול לאות מתה בדין הישראלי. במסגרת הקודקס האזרחי החדש, אשר נמצא בהליכי חקיקה בכנסת, מוצע לערוך שינוי יסודי ביחסו של הדין לעילת הסיכול. ההצעה מבקשת "להחיות" את דין הסיכול, באמצעות עיצוב מבחן חדש לתחולת העילה ולהשתחררות מן האחריות החוזית. רשימה זו מבקשת לדון במבחן המוצע לתחולתה של עילת הסיכול באמצעות ניתוח של היסודות התאורטיים שעליהם מתבססת הדוקטרינה החדשה. הניתוח התאורטי מעלה כמה תובנות חדשות. ראשית, בתי המשפט בישראל פירשו את המבחן לעילת הסיכול באופן שמבטא תפיסה שמרנית, שלפיה האחריות החוזית היא אחריות מוחלטת וללא סייגים. שנית, כדי להרחיב את ההכרה בעילת הסיכול, אימצו מנסחי הקודקס מבחן חדש, אך מבחן זה מבוסס על תאוריה המצמצמת משמעותית את עילת הסיכול. שלישית, המבחן שנבחר רחב יותר מן התאוריה שעליה הוא מבוסס, זאת בשל הרחבת שיקול הדעת השיפוטי והתבססות על שיקולי צדק בלתי-מוגדרים. המאמר מבקר בחירה זו ומציע מבחנים חלופיים.

English Abstract: The frustration of contracts doctrine excuses parties to a contract from fulfilling their obligations under a contract on the grounds of extraordinary events that prevent the execution of the contract or materially change it. Israeli courts have interpreted Section 18 of the Contract (Remedies For Breach of Contracts) Law in a way that deprives this section of any substance. The new civil code, currently in the process of legislation in the Knesset, seeks to fundamentally revise the doctrine of frustration by applying a new test that aims to resuscitate the doctrine. This article discusses the proposed new test for asserting frustration and analyses the theoretical foundations upon which it will be based. Several fresh insights are put forward. First, the courts follow a very conservative interpretive approach under which contractual liability is absolute. Second, in order to extend the recognition accorded to the doctrine of frustration, the authors of the proposal have framed a new test; however, one that is based on a theory that significantly reduces the scope of the frustration claim. Third, unlike the theory upon which it is founded, the proposed test provides for relatively broad recognition of the doctrine of frustration by expanding judicial discretion and reliance on undefined considerations of justice. This article criticizes this choice, and offers alternative tests.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Contract Law, Frustration of Contract, Civil Code, Economic Analysis of Law, Frustration of Purpose, Impossibility, Impracticability, דיני חוזים, סיכול חוזה, קודיפיקציה, קודקס אזרחי, ניתוח כלכלי של המשפט, סיכול מטרה

Suggested Citation

Mor, Guy, האם הקודקס האזרחי אימץ את המבחן הנכון לסיכול חוזה? – ניתוח תאורטי ודוקטרינרי
(Has the Civil Code Adopted the Proper Test for Frustration of Contracts? Theoretical and Doctrinal Analysis) (June 11, 2013). המשפט, יז(2) תשע"ד, 515
College of Management Law Review 17 (2), 515, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2439250

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
91
Abstract Views
732
rank
376,562
PlumX Metrics