İnsan Düşüncesinde İktisadi Alanın (Yeniden) Yapılanması Üzerine Spekülasyonlar (Speculations About the (Re)Structuring of the Field of Economics in the Human Thought)

Gümüşhane Üniversitesi, SBE Dergisi, Vol. 3, No. 6, pp. 8-40, June 2012

33 Pages Posted: 22 May 2014

See all articles by Bilal Kargi

Bilal Kargi

Aksaray University - Department of Banking and Finance

Date Written: June 1, 2012

Abstract

Turkish Abstract: Bu metinde, insanların, iktisadi hayat içerisindeki davranış biçimlerinin nasıl belirlendiğine değinilmektedir. “İktisadi Alan”, insanların maddi dünyalarındaki hareket uzaylarını tanımlamaktadır. Bu davranışların her şeyden önce, insan iradesinin üzerindeki dışsal belirleyicilerin tahakkümünden kurtarılması sürecine değinilmekte ve özellikle Avrupa Aydınlanmasının bu bağlamdaki yarattığı gelişmelere denilmektedir. Aklın, akli olarak davranmasında iradeyi kendine almasının ve böylece bilimsel gelişmelerin yaşanmasının bir sonucu olarak teknik ilerlemelerin insanın değer sistemi üzerindeki sonuçlarına da değinilerek, bu etkilerin kişiden kişiye, toplumdan topluma değiştiğine çünkü, hemen her toplumun kendisine ait ve din, siyaset, kültür, tarih gibi etkilerle çok farklı iktisadi alan anlayışlarının olduğu üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte, küreselleşmenin getirdiği şartlarla birlikte, iktisadi alanların geçişlere açılmış olmasına ve bu süreç içerisinde oluşan “bilgi” önemine vurgu yapılmaktadır ve bilgi’nin iktisadi alanları yeniden nasıl şekillendirdiği açıklanmaya çalışılmaktadır.

English Abstract: In this article, how the types of behaviours of the people are determined in economic life is examined. Above all, the process of freeing these behaviours from external determinators which create hegemony on human will, is taken consideration. Especially, developments, in this respect, brought by European Enlightment are examined. Also by mentioning, as a result of being taken the control of will by reason and the scientific developments that creates, the consequences of technical improvements upon the value system of people, it is pointed out that these consequences change from person to person and society to society, since almost all societies have quite different understanding of “economic sphere” as a result of influences of their own religion, politics, culture and history. Furthermore, it is mentioned that under the conditions brought by globalization, economic spheres are opened to transition. In this respect, the importance of the “information” created in this process are emphasized and thus how the information restructures economic spheres is attempted to be explained.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Economic Sphere, Information, Thought, Economic Model

JEL Classification: B10, B31, B40

Suggested Citation

Kargi, Bilal, İnsan Düşüncesinde İktisadi Alanın (Yeniden) Yapılanması Üzerine Spekülasyonlar (Speculations About the (Re)Structuring of the Field of Economics in the Human Thought) (June 1, 2012). Gümüşhane Üniversitesi, SBE Dergisi, Vol. 3, No. 6, pp. 8-40, June 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2439483

Bilal Kargi (Contact Author)

Aksaray University - Department of Banking and Finance ( email )

Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar
Aksaray, Ankara 68100
Turkey

HOME PAGE: http://bilalkargi.wix.com/bilalkargix

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
41
Abstract Views
398
PlumX Metrics