הנשר הגדול בשוק ההון - דיני עשיית עושר ולא במשפט ככלי לאכיפת הפרות כלכליות
(The Great Eagle in the Capital Market - Using Unjust Enrichment Claims in Order to Enforce Violations of Corporate and Securities Laws)

תאגידים י(3), 273
Corporations 10(3), 273

26 Pages Posted: 22 May 2014 Last revised: 16 Jun 2014

Date Written: July 20, 2013

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה עוסק בבחירת מסלול התביעה שיבטיח אכיפה אזרחית אפקטיבית הפרות חוק כלכליות. כיום, הפרות כלכליות נאכפות בעיקר באמצעות תביעות לדמי נזק. התובענה המרכזית של המאמר היא, כי דיני עשיית עושר ולא במשפט עשויים להיות כלי עדיף על תביעות נזיקיות, לאכיפת נורמות בעניינים כלכליים. המאמר עורך בחינה מעשית של עילות התביעה לפי דיני עשיית עושר ומשווה אותה לתביעות נזיקיות.

הניתוח מעלה שלושה יתרונות מרכזיים הגלומים בעילת של עשיית עושר ולא במשפט. ראשית, עילת התביעה מתמקדת בהתעשרות של המפר ולא בנזק שנגרם לניזוק. לכן, היא עשוייה להקל ולפשט את הוכחת הנזק כאשר מדובר ב"עוולות המוניות". שנית, דיני עשיית עושר ולא במשפט מרחיבים את מעגל התובעים האפשריים, מעבר למי שהוסב לו נזק בר פיצוי לפי דיני הנזיקים. בין היתר, עילת תביעה זו מאפשרת לחברה שבמסגרתה בוצעו ההפרות, להגיש את התביעה. היתרון השלישי שדיני עשיית עושר ולא במשפט עשויים להעניק לתובע הוא במישור היקף הסעד הכספי. המאמר מנתח מקרים בהם פונקצית התועלת של המפר אינה זהה לפונקציה הנזק של הנפגעים ומסביר כי במצבים אלו דיני הנזיקין יביאו להרתעת חסר, בשל אי-הסימטריה הזו.

English Abstract: The article seeks to find the most effective civil claim to enforce violations of commercial laws. The article suggests the law of unjust enrichment as a preferable claim in comparison to torts claims, as a means to enforce corporate and securities laws.

The analysis shows that the claim of unjust enrichment has three key benefits. First, this claim focus on the defendant's (who violated the law) enrichment, rather then the damage caused to the plaintiff (the injured party). Therefore, it may simplify the proceedings regarding mass torts situations. Second, the law of unjust enrichment expand the circle of potential plaintiffs beyond to those who suffered a compensable injury according to torts law. Inter alia, the company which the violations were made in relation to may have a cause of action, even though it didn't suffer any damage. The third advantage regards the scope of remedies. The article examines commercial situations where the defendant's utility function exceeds the plaintiff's damage function. For thess kind of situations torts law provide under-deterrence, due to the asymmetry between the defendant and the plaintiff.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Tort Law, Unjust Enrichment, Private Enforcement, Commercial Law, Corporate Law, Securities Law, Class Actions, דיני נזיקין, עשיית עושר ולא במשפט, אכיפה פרטית, משפט מסחרי, דיני תאגידים, דיני חברות, דיני ניירות ערך, תובענות ייצוגיות

JEL Classification: Accepted Paper Series

Suggested Citation

Mor, Guy, הנשר הגדול בשוק ההון - דיני עשיית עושר ולא במשפט ככלי לאכיפת הפרות כלכליות
(The Great Eagle in the Capital Market - Using Unjust Enrichment Claims in Order to Enforce Violations of Corporate and Securities Laws) (July 20, 2013). תאגידים י(3), 273
Corporations 10(3), 273. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2439653

Guy Mor (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available
United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
41
Abstract Views
442
PlumX Metrics