Ingerinţa în dreptul la liberă exprimare: Consideraţii privind incriminarea insultei şi calomniei în dreptul penal român (Interference with the Right to Free Expression: Incrimination Insult and Libel Considerations in Romanian Criminal Law)

Revista Forumul Judecătorilor, No. 2, 2013

18 Pages Posted: 24 Aug 2016

Date Written: November 1, 2013

Abstract

Romanian Abstract: Libertatea de exprimare este un drept fundamental al individului, cu o aplicaţie specifică în domeniul mass media, ocrotit ca atare de Curtea Europeană de la Strasbourg din a cărei jurisprudenţă constantă reiese importanţa deosebită a libertăţii presei în orice societate democratică. Această libertate nu este însă una absolută, ea implicând unele restricţii generate de necesitatea protecţiei altor valori fundamentale, cum ar fi dreptul la reputaţie, demnitatea şi onoarea persoanei. Protejarea acestora nu trebuie să fie efectuată prin folosirea unor mijloace cu caracter disuasiv asupra activităţii jurnaliştilor, fiind necesar a fi găsit acel echilibru prin care să se garanteze atât libertatea de exprimare, cât şi dreptul la ocrotirea vieţii private a fiecăruia dintre noi.

English Abstract: Freedom of expression is a fundamental right for everyone with a special application concerning mass media, being protected by the European Court for Human Rights and from its case law emerges the special importance that freedom of the press has in any democratic society. Yet, this freedom is not an absolute one, as it implies some limits concerning the need to protect other fundamental values like the right to one’s reputation, dignity and honor. Their protection should not be made by means that could have a dissuasive effect upon the activity of the journalists, a balance between guaranteeing both the freedom of expression and the right to privacy for everyone of us being required.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Article 10, Freedom of Expression, Insult, Defamation, Mass Media

Suggested Citation

George Marius, Mara, Ingerinţa în dreptul la liberă exprimare: Consideraţii privind incriminarea insultei şi calomniei în dreptul penal român (Interference with the Right to Free Expression: Incrimination Insult and Libel Considerations in Romanian Criminal Law) (November 1, 2013). Revista Forumul Judecătorilor, No. 2, 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2439779

Mara George Marius (Contact Author)

National Institute of Magistracy ( email )

Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
Bucharest, 050019
Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
203
PlumX Metrics