Κράτος και Οικονομία Στην Ελλάδα.Μια Ιστορική Τυπολογία (State and Economy in Greece.A Historical Typology)

in Theodoros Sakellaropoulos(ed),(1993),Neoelliniki Koinonia.Historikes kai Koinonikes Proseggises (Neohellenic Society.Historical and Critical Aspects),Krtiki Pub.,Athens,pp. 189-246.

72 Pages Posted: 24 May 2014

Date Written: May 1, 1993

Abstract

Greek Abstract: Το κεφάλαιο εξετάζει τις σχέσεις κράτους και οικονομίας κατά το 19ο και 20ο αιώνα στην Ελλάδα. Επιχειρεί καταρχήν μια τυπολογική έρευνα αυτών των σχέσεων διακρίνοντας την θεσμική παρέμβαση που συντελείται καθόλον τον 19ο αιώνα μέχρι το 1922 και την αναπαραγωγική παρέμβαση που ακολουθεί κατά τον υπόλοιπο 20ο αιώνα. Διαπιστώνει ότι αυτές οι παρεμβάσεις ήταν καθυστερημένες και ανεπαρκείς για να τροφοδοτήσουν μια αυτοδύναμη ανάπτυξη που θα έφερνε την Ελλάδα στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις διατυπώνεται η υπόθεση εργασίας ότι το νέο ελληνικό κράτος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στον αναπτυξιακό του ρόλο και να αναπληρώσει την απουσία μιας δυναμικής αστικής τάξης. Η αιτία για αυτό πρέπει να αναζητηθεί στην έλλειψη αποτελεσματικής αυτονομίας του ελληνικού κράτους που είχε τις ρίζες της στην πολιτική και οικονομική εξάρτηση του από το διεθνές πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο που κυριαρχούσε στις διαφορετικές εποχές της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

English Abstract: The chapter examines the relationship between the State and the economy during the 19th and 20th century in Greece. Initially, it attempts a research of the historical typology of these relationships discerning the institutional intervention which prevails in the 19th century until 1922 and the reproductive intervention follows in the rest of the 20th century. The paper concludes that these interventions were delayed and insufficient to fuel a robust growth that could bring Greece at the same level of development as the countries of Western Europe. Based on these findings the working hypothesis proposed by the author is that the new Greek State could not meet the developmental role and to compensate the absence of a dynamic entrepreneur bourgeois class. The cause for this must be sought in lack of effective autonomy of Greek State itself that had its roots in the political and economic dependence from the international political and economic context that prevailed at different times of capitalistic development .

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Economic History, Greece, 19th &20th Centuries, Institutions, State Interventionism, Instutional economics

JEL Classification: N13 N14, N43, N44, N53, Q15, Z13

Suggested Citation

Sakellaropoulos, Theodoros, Κράτος και Οικονομία Στην Ελλάδα.Μια Ιστορική Τυπολογία (State and Economy in Greece.A Historical Typology) (May 1, 1993). in Theodoros Sakellaropoulos(ed),(1993),Neoelliniki Koinonia.Historikes kai Koinonikes Proseggises (Neohellenic Society.Historical and Critical Aspects),Krtiki Pub.,Athens,pp. 189-246., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2440905

Theodoros Sakellaropoulos (Contact Author)

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
112
Abstract Views
537
Rank
366,316
PlumX Metrics