Evaluarea programelor de cooperare transfrontalieră. Instrumente, metodologii și particularități (Evaluation of Cross-Border Cooperation Programmes. Instruments, Methodologies and Particularities)

Ioan Horga, Constantin-Vasile Țoca, Florentina Chirodea, „Evaluarea cooperării transfrontaliere la frontierele României”, Editura Primus, Oradea, 2013

14 Pages Posted: 19 Jun 2014 Last revised: 22 Oct 2014

Date Written: December 5, 2013

Abstract

Romanian Abstract: Evaluarea este un element cheie în implementarea programelor finanțate în cadrul politicilor europene. Procesul a suferit în mod constant de-a lungul timpului evoluții conceptuale, perfecționări ale tehnicilor, metodelor și instrumentelor utilizate, progrese în ceea ce privește proiectarea. Odată cu extinderea ariei de interes și numărului de întrebări la care trebuie să răspundă, utilitatea și relevanța evaluării a crescut, astăzi asistând la o tendință continuă a dezvoltării capacității evaluative atât la nivelul fiecărui stat membru cât și în UE. În acest context, studiul de față își propune să treacă în revistă metodologiile și instrumentele utilizate în evaluarea programelor europene, în general, cu identificarea obstacolelor, și de aici a particularităților, ce ar putea interveni în utilizarea acestora în cazul aprecierii programelor de cooperare transfrontalieră.

English Abstract: The evaluation is a key element in the implementation of the programs financed as a consequence of European politics. The process suffered constantly during the time conceptual evolution, more elaborated techniques, methods and used instruments, progresses in what concerns the project implementation. In the same time with the extension of the area of interest and of the number of questions to which it had to answer, the utility and the relevance of the evaluation increased, today assisting to a continuous trend of the development of the evaluative capacities both at the level of each member state but also in the EU. In this context, the study wants to review the methodologies and the used instruments in the evaluation of European programs, in general, with the identification of obstacles, and of particularities, that could come up in the utilization in the case of appreciation of the programs of cross-border cooperation.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: evaluation, cross-border cooperation programs, instruments, methodologies, particularities

JEL Classification: I28, K00, N35, N45, Z00

Suggested Citation

Chirodea, Florentina, Evaluarea programelor de cooperare transfrontalieră. Instrumente, metodologii și particularități (Evaluation of Cross-Border Cooperation Programmes. Instruments, Methodologies and Particularities) (December 5, 2013). Ioan Horga, Constantin-Vasile Țoca, Florentina Chirodea, „Evaluarea cooperării transfrontaliere la frontierele României”, Editura Primus, Oradea, 2013. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2445949

Florentina Chirodea (Contact Author)

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
42
Abstract Views
234
PlumX Metrics