Yatırım Tahkiminde Paravan Şirketlerin Yol Açtığı Yetki Sorunları (Jurisdictional Issues Concerning Pseudonational Companies in Investment Arbitration)

(2012) 28(3) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 301-357

58 Pages Posted: 11 Jun 2014 Last revised: 20 Oct 2018

See all articles by Berk Demirkol

Berk Demirkol

University of Galatasaray - Faculty of Law

Date Written: September 1, 2012

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma yatırım tahkiminde paravan şirketlerin açtığı davaların hakem heyetinin yetkisini ne derece ve hangi kurumların kapsamında etkilediğini incelemektedir. Türkiye açısından konunun önemi, Uzan ailesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı uluslararası yatırım antlaşmaları çerçevesinde ICSID’de açtığı davalar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere, bu tip mekanizmalarda dava açılması için davacının yabancı olması gerekir. Bu şartın yerine gelmesi amacıyla, yatırım yurtdışında kurulan bir şirketin üzerinden yapılmış gibi gösterilmektedir. İşte bu çalışmada da, bu durumun tahkim heyetinin yetkisini nasıl etkileyeceği tartışılacaktır.

English Abstract: This article investigates the relation between the jurisdiction of the investment tribunals and the claims initiated by mailbox or shell ("pseudo-national") companies. This subject has become relevant to Turkey right after ICSID proceedings filed by the Uzan family in the framework of international investment treaties. This mechanism gives jurisdiction to tribunals only for investors having a foreign nationality. In order to satisfy this condition, a foreign mailbox company has been used by the investor having the nationality of the host State. This paper discusses whether the jurisdiction of the investment tribunal can be based on this kind of structures.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: investment arbitration, jurisdiction, ICSID, foreign investment, Libananco, nationality of company

Suggested Citation

Demirkol, Berk, Yatırım Tahkiminde Paravan Şirketlerin Yol Açtığı Yetki Sorunları (Jurisdictional Issues Concerning Pseudonational Companies in Investment Arbitration) (September 1, 2012). (2012) 28(3) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 301-357, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2447213

Berk Demirkol (Contact Author)

University of Galatasaray - Faculty of Law ( email )

Ciragan Cad. 36
Ortakoy / Besiktas
Istanbul, Istanbul 34349
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
116
Abstract Views
554
rank
260,382
PlumX Metrics