'Ένα (Ακόμα) Μικρό Βήμα Για Τον Άνθρωπο'. Η Ανάγκη Προαγωγής Μιας Ηθικής Για Την Ειρηνική Χρήση Του Έξω-Ατμοσφαιρικού Διαστήματος. ('(Another) Small Step for Man'. The Need for Promotion of Ethics on the Peaceful Use of Outer Space)

In Search of Ethics in Politics: Aspects and Problems of Bioethics and Environmental Ethics & Philosophy, Conference Proceedings, Aegean University, 2010

176 Pages Posted: 11 Jun 2014

See all articles by Gerasimos (Makis) Rodotheatos

Gerasimos (Makis) Rodotheatos

College of Security and Global Studies, AUE; Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences; Hellenic Fire Academy; University of Athens, Faculty of Law

Grigoris Tsaltas

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences

Date Written: May 29, 2010

Abstract

Greek Abstract: Το Δίκαιο του Διαστήματος αποτελεί έναν από τους νεότερους κλάδους του Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος τελεί ακόμα υπό διαμόρφωση. Ένα από τα χαρακτηριστικά του, που το καθιστούν ιδιαίτερο, είναι ότι η διαμόρφωση του στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ξεκίνησε παράλληλα με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να βασιστεί στο στιγμιαίο έθιμο και την προοδευτική ανάπτυξη, παρά στην κωδικοποίηση. Η προτεραιότητα των συντακτών των βασικών κειμένων του Δικαίου του Διαστήματος ήταν να ρυθμίσουν και να διευκολύνουν τη χρήση του Διαστήματος και μέγιστο επίτευγμά τους ήταν η κατοχύρωση της ειρηνικής χρήσης του χώρου, ο οποίος πλέον αποτελεί «κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας».

Αυτό που δεν κατάφεραν, ήταν να οικοδομήσουν ένα αυστηρά ελεγχόμενο καθεστώς για την προστασία του διαστήματος, κάτι που ούτως ή άλλως θα ήταν δύσκολο για την εποχή εκείνη. Παρόλα αυτά, και κυρίως λόγω του έντονα διεπιστημονικού χαρακτήρα του ζητήματος, ο πυρήνας του δικαίου του διαστήματος περιέχει διατάξεις για την per se προστασία του, αλλά και κάποιες προδιαγραφές για τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η εισήγηση αυτή έχει σκοπό να προτείνει τη σύσταση μίας «ηθικής για την ειρηνική χρήση του διαστήματος», η οποία, βασιζόμενη στις υπάρχουσες αρχές και πρακτικές, θα επιχειρεί να καταστεί σημείο αναφοράς για όλους όσους αναπτύσσουν διαστημικές δραστηριότητες (κρατικούς και μη δρώντες). Σχετικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και κρατικών φορέων, τις οποίες η παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσει να κάνει γνωστές στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.

English Abstract: Outer Space Law is one of the youngest branches of International Law and is still under formation. One of its main characteristics, that render it a special status, is that its evolution undertaken under the UN framework, started simultaneously with human activities in outer space. As a result, this law-making procedure was rather based upon instant custom and progressive development of rules rather than on codification. The main priority of Space Law authors was the regulation and facilitation of human conduct in outer space and their major achievement has been the safeguard of the peaceful use of the area, which today is considered to be common heritage of mankind.

What they did not succeed to achieve was to build a rigidly controlled regime for the protection of outer space, which would have either way been unfeasible at that time. Nevertheless, especially due to its strong interdisciplinary character, the very nucleus of Outer Space Law contains provisions for its protection per se as well as some principles on human activities. This presentation focuses on suggesting the adoption of ethics on the peaceful use of outer space which, based on the existing principles and practices, will tend to become a reference point to all those who conduct outer space activities (state authorities as well as private partners). Also relevant procedures under progress, in the framework of international organizations and state entities, will be presented to the Greek academic community throughout this paper.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Outer Space, Space Law, Space Ethics, Environmental Ethics, Space Debris

JEL Classification: K32, K33

Suggested Citation

Rodotheatos, Gerasimos and Tsaltas, Grigoris, 'Ένα (Ακόμα) Μικρό Βήμα Για Τον Άνθρωπο'. Η Ανάγκη Προαγωγής Μιας Ηθικής Για Την Ειρηνική Χρήση Του Έξω-Ατμοσφαιρικού Διαστήματος. ('(Another) Small Step for Man'. The Need for Promotion of Ethics on the Peaceful Use of Outer Space) (May 29, 2010). In Search of Ethics in Politics: Aspects and Problems of Bioethics and Environmental Ethics & Philosophy, Conference Proceedings, Aegean University, 2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2447424

Gerasimos Rodotheatos (Contact Author)

College of Security and Global Studies, AUE ( email )

United Arab Emirates

HOME PAGE: http://https://www.linkedin.com/in/dr-gerasimos-makis-rodotheatos-56b17043/

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences ( email )

Athens
Greece

Hellenic Fire Academy ( email )

Athens
Greece

University of Athens, Faculty of Law ( email )

Athens
Greece

Grigoris Tsaltas

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences ( email )

136 Sygrou
Athens
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
390
Abstract Views
1,033
rank
104,479
PlumX Metrics