מהי רגולציה? הצעה להגדרה בעקבות מופעים ראשונים של המונח בחקיקה הישראלית
(What is Regulation? Proposing a Definition Following First Uses of the Term in Israeli Legislation)

חוקים בקצרה 6 ספטמבר 2014

14 Pages Posted: 25 Jun 2014 Last revised: 28 Sep 2017

Date Written: June 24, 2014

Abstract

המחוקק הישראלי טרם הציע הגדרה למונח רגולציה, למעט במסגרת תזכיר חוק או הצעת חוק, ולמעשה רק לאחרונה הופיעה בחקיקה הגדרה ראשונה למונח רגולטור (אך לא למונח רגולציה). בנוסף, מסתמנת מגמה בקרב הרשות המבצעת והרשות המחוקקת בישראל להטיל חובות מיוחדות על רגולטורים, כגון החובה לשקול שיקולי תחרות ויוקר המחייה לצרכן; החובה לבחון מנגנונים רכים כתחליף לציווי ושליטה המינהליים, כגון רגולציה עצמית; החובה לשקול שיקולי עלות-תועלת בהחלטה המינהלית; החובה לשמוע גורמי מינהל מקבילים כגון משרדי ממשלה בטרם קביעת מדיניות רגולטורית ועוד. נראה כי הצורך להגדיר מיהו רגולטור ומהי פעילות רגולטורית מתעורר אף נוכח שינויים נורמטיביים אלו, המתמקדים בהחלת חובות על גורמי המינהל שיוגדרו כרגולטורים. מטרתה של רשימה זו, המהווה פרסום ראשוני של חלק ממאמר עתידי בנושא, הינה לעמוד על טיבן של ההגדרות שהוצעו על ידי המחוקק הישראלי בדברי החקיקה השונים, ולהציע הגדרה מדויקת יותר למושגים רגולציה ורגולטור, לשימוש בעתיד על ידי המחוקק, אנשי אקדמיה ואנשי המינהל הציבורי, תוך התבססות על ספרות הרגולציה.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: רגולציה, חוק הריכוזיות, חקיקה, הגדרות, פיקוח, רגולטור, אסדרה, מאסדר

Suggested Citation

Yadin, Sharon, מהי רגולציה? הצעה להגדרה בעקבות מופעים ראשונים של המונח בחקיקה הישראלית
(What is Regulation? Proposing a Definition Following First Uses of the Term in Israeli Legislation) (June 24, 2014). חוקים בקצרה 6 ספטמבר 2014. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2458338

Sharon Yadin (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
88
Abstract Views
548
rank
298,744
PlumX Metrics