Tarantinos Texts that Have Been Preserved in Palladius Work 'Opus Agriculturae' and Agricultural Encyclopedia – Geoponika

Ekonomika, Vol 61, Issue 4, pp 11-12, 2015

10 Pages Posted: 27 Oct 2016

See all articles by Zoran Simonovic

Zoran Simonovic

Institute of Agricultural Economics (IEA) Belgrade

Aleksandar Djuric

Republic of Serbia

Aleksandar Kostic

University of Pristine, Faculty of Economics

Date Written: December 31, 2015

Abstract

English Abstract: Tarantinos texts have left no small influence on economic thought in the agriculture of the Roman Empire and later the Byzantine Empire. Authors such as Palladius anonymous editors Geoponika was those who transmitted the ideas and solutions that Tarantinos gave in their articles. His ideas are expressed in the texts of these authors are quoted integrally, or are recounted original solutions. In this way they extend the life of Tarantinos texts, which are now lost in the original.

In Palladius work is three texts that relate to improving the taste and quality of olive oil. In Geoponika of fourteen heads, which are thought to have been taken from Tarantinos work. Theme head is varied. Texts relating to agriculture, viticulture and winemaking, cultivation of olive trees, the grafting and planting of fruit and flowers, and on fisheries.

Studying Tarantinos these texts were published by the Palladius in his work "On agriculture" in the original "Opus Agriculturae" but in Geoponika we can conclude the following. If you were Palladius and anonymous editor Geoponika only known authors who have used the original Tarantinos work. Since we cannot have access to the original Tarantinoso work we cannot determine whether his work is directly quoted. Also we cannot determine the authenticity of some heads was the organizer Geoponika attributed tarantinos. Yet despite all that remained preserved some thoughts and ideas that tarantinos made in his lost work, primarily thanks to the Palladius and anonymous editors Geoponika.

Serbian Abstract: Тарантиносови текстови су оставили не мали утицај на економску мисао у аграру Римског царства, а касније Византије. Аутори као што су Паладије и анонимни редактор Геопонике су били они који су преносили идеје и решења која је Тарантинос дао у својим текстовима. Његове идеје које су исказане у текстовима ови аутори су цитирали интегрално, или су препричавали оригинална решења. На овај начин они су продужили трајање Тарантиносових текстова, који су данас изгубљени у оригиналном облику.

У Паладијевом делу се налази три текста која се односе на поправљању укуса и квалитета маслиновог уља. У Геопоници се налази четрнаест глава, за које се сматра да су преузете из Тарантисовог дела. Тематика глава је разнолика. Текстови се односе на земљорадњу, виноградарство и винарство, гајење маслина, о калемљењу и садњи воћа и цвећа и о рибарству.

Изучавањем Тарантиносових текстова који су објављени од стране Паладија у његовом делу „О пољопривреди“, у оригиналу „Opus Agriculturae“, али и у Геопоници можемо да закључимо следеће. Да су Паладије и приређивач Геопонике једини познати аутори који су користили оригинални Тарантиносов рад. Пошто ми не можемо да имамо увид у оригинални Тарантиносов рад не можемо да утврдимо да ли је његов рад директно цитиран. Такође не можемо да утврдимо веродостојност неких глава које је приређивач Геопонике приписао Тарантиносу. Ипак и поред свега тога остале су сачуване неке мисли и идеје које је Тарантинос дао у свом изгубљеном раду, и то пре свега захваљујући Паладију и анонимном редактору Геопонике.

Keywords: Tarantinos, Palladius, Geoponika, agriculture, economic thought

JEL Classification: B11, N01, N13, N53, N63

Suggested Citation

Simonovic, Zoran and Djuric, Aleksandar and Kostic, Aleksandar, Tarantinos Texts that Have Been Preserved in Palladius Work 'Opus Agriculturae' and Agricultural Encyclopedia – Geoponika (December 31, 2015). Ekonomika, Vol 61, Issue 4, pp 11-12, 2015 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2462344

Zoran Simonovic (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics (IEA) Belgrade ( email )

Volgina Str. 15, p.o.b. 93
Belgrade, 11060
Republic of Serbia

Aleksandar Djuric

Republic of Serbia ( email )

Serbia

Aleksandar Kostic

University of Pristine, Faculty of Economics ( email )

Kolašinska 156
Kosovska Mitrovica, 38220
Serbia

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
172
PlumX Metrics