Możliwość I Użyteczność Moralna Kodyfikacji Norm Etyki Zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions)

A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Palimpsest" vol. 6, nr 1, 2014, pp. 111-118.

8 Pages Posted: 8 Jul 2014

Date Written: July 7, 2014

Abstract

Polish Abstract: Współcześnie obserwujemy popularyzację kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych. Zasadne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przesłanek ich konstruowania i możliwości praktycznego ich wykorzystywania. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w obszarze stanowisk szczególnie związanych z kwestią kodyfikacji etyk zawodowych. W pierwszej kolejności omówiono znaczenia przypisywane pojęciu kodeksu etycznego i podstawowe stanowiska etyczne. W dalszej części artykułuprzedstawiono analizę argumentów zwolenników i przeciwników kodyfikacji norm.

English Abstract: Nowadays we observe the popularization of codes addressed to various social groups. It is reasonable to search for answers to questions about the conditions of their construction and the possibility of their practical use. This article presents a critical review of the literature in the field of positions specifically related to the issue of codification of professional ethics. In the first place the importance attributed to the concept of an ethical code and basic ethical positions are discussed. The rest of the paper contains an analysis of the supporters and opponents of codification standards arguments.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: etyka zawodowa; kodeksualizm; odpowiedzialność społeczna; regulacja zachowań; standaryzacja; sytuacjonizm; professional ethics; codification; social responsibility; regulation of behaviour; standardization; situationism

JEL Classification: M14

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Możliwość I Użyteczność Moralna Kodyfikacji Norm Etyki Zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions) (July 7, 2014). A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Palimpsest" vol. 6, nr 1, 2014, pp. 111-118. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2463336

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
291
PlumX Metrics