Paneuropejski System Gwarantowania Depozytów – Część I (wnioski z kryzysu) (A Pan-European Deposit Guarantee System – Part I (Lessons from the Crisis))

Bezpieczny Bank 2-3 (51-52) 2013, BFG, Warszawa 2013, pp. 51-71

188 Pages Posted: 19 Jul 2014 Last revised: 11 Jul 2015

See all articles by Paweł Smaga

Paweł Smaga

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management; National Bank of Poland

Date Written: November 21, 2013

Abstract

Polish Abstract: Globalny kryzys finansowy obnażył wiele słabości w zakresie systemu regulacji i nadzoru w sieci bezpieczeństwa finansowego. Każda z instytucji ją tworzących stanęła przed wyzwaniem skutecznego nie tylko zapobiegania, ale i zarządzania kryzysem o transgranicznym charakterze. Niedostatki w zakresie funkcjonowania instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego stanowią przesłankę do reformowania zasad jej funkcjonowania, podziału obowiązków oraz współpracy między jej elementami. Nadzór mikroostrożnościowy okazał się niewystarczający i powinien mu towarzyszyć nadzór makroostrożnościowy, zapobiegający i zarządzający ryzykiem systemowym. Działania rządu też były niewystarczające i poprzez dokapitalizowanie systemu bankowego prowadziły nie tylko do pogorszenia stanu finansów publicznych w wielu krajach UE, ale sprzyjały pokusie nadużycia wśród banków. Wiele z tych problemów było potęgowanych poprzez nieskoordynowane działania instytucji sieci bezpieczeństwa na szczeblu UE, gdy każdy z krajów dążył do utrzymania stabilności narodowego systemu finansowego. Koszty globalnego kryzysu okazały się bardzo wysokie i, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia kolejnego kryzysu w przyszłości, zaczęto reformować przedkryzysową architekturę sieci bezpieczeństwa (zarówno na szczeblu krajowym jak i ponadnarodowym), w tym w zakresie funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów (ang. deposit guarantee schemes – DGS).

English Abstract: In the paper the author analyzes the functioning of deposit guarantee schemes in EU countries during the financial crisis. It turns out that the hitherto fragmented net of unharmonized national DGSs has many flaws and has resulted in suboptimal, uncoordinated cooperation during the crisis. Such a solution fails to contribute to financial stability on the EU-level. One solution includes creating a pan-European DGS, as a third pillar of the banking union. A single DGS has potentially numerous advantages over a net of national DGSs. However, its construction has to be gradual and the base on increased harmonization of national DGSs.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: banking union, deposit guarantee scheme, financial crisis

JEL Classification: G21, G23, G28

Suggested Citation

Smaga, Paweł, Paneuropejski System Gwarantowania Depozytów – Część I (wnioski z kryzysu) (A Pan-European Deposit Guarantee System – Part I (Lessons from the Crisis)) (November 21, 2013). Bezpieczny Bank 2-3 (51-52) 2013, BFG, Warszawa 2013, pp. 51-71, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2467752

Paweł Smaga (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management ( email )

Warsaw
Poland

National Bank of Poland ( email )

Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
488
Abstract Views
1,671
Rank
89,209
PlumX Metrics