Paneuropejski System Gwarantowania Depozytów - Część II (propozycja konstrukcji) (A Pan-European Deposit Guarantee Scheme – Part II (A Proposal for Its Design))

Bezpieczny Bank, 1 (54) 2014, BFG, Warszawa 2014, pp. 99-122

174 Pages Posted: 19 Jul 2014

See all articles by Paweł Smaga

Paweł Smaga

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management; National Bank of Poland

Date Written: May 15, 2014

Abstract

Polish Abstract: Doświadczenia z funkcjonowania krajowych systemów gwarantowania depozytów (ang. deposit guarantee scheme – DGS) w UE podczas ostatniego kryzysu wskazują, że nie jest to rozwiązanie sprzyjające stabilności finansowej na poziomie paneuropejskim. Fragmentaryczne krajowe systemy gwarantowania depozytów napotykały problemy w relacjach home-host, a nieskoordynowane podnoszenie poziomu gwarancji negatywnie oddziaływało na funkcjonowanie jednolitego rynku usług finansowych. Ponadto każdy z krajowych funduszy DGS z osobna nie dysponuje wystarczającymi środkami do efektywnej wypłaty środków gwarantowanych w przypadku upadłości transgranicznie działającego banku lub kryzysu systemowego. System krajowych DGS nie jest więc rozwiązaniem optymalnym, a co najmniej potencjalnie nieskutecznym, by przyczyniać się do realizacji celów postawionych przed unią bankową1. Pożądanym rozwiązaniem jest zatem utworzenie paneuropejskiego systemu jako trzeciego filaru unii bankowej.

English Abstract: As the fragmented net of unharmonized national DGSs in the EU failed to contribute to financial stability at an EU-level during the financial crisis, creating a pan-European DGS seems to be a better solution. The author therefore proposes an optimal design of the third pillar of the banking union by analyzing the typical DGS features in the pan-European context. Effective functioning of the SSM and the SRM are key prerequisites for establishing a pan-European DGS successfully, based on gradual harmonization of national DGSs, along with pooling of funds. The design of a pan-European DGS should also fulfill international recommendations in this respect.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: banking union, deposit guarantee scheme, financial crisis

JEL Classification: G21, G23, G28

Suggested Citation

Smaga, Paweł, Paneuropejski System Gwarantowania Depozytów - Część II (propozycja konstrukcji) (A Pan-European Deposit Guarantee Scheme – Part II (A Proposal for Its Design)) (May 15, 2014). Bezpieczny Bank, 1 (54) 2014, BFG, Warszawa 2014, pp. 99-122, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2467758

Paweł Smaga (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management ( email )

Warsaw
Poland

National Bank of Poland ( email )

Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
117
Abstract Views
800
Rank
361,579
PlumX Metrics