Zaman-Mekan Sıkışması Boyutuyla Bilimde Dönüşümler Ve Sosyal Teoride Küreselleşme Ve Ulus-Devlet. (Transformations in Science and Globalization in the Social Theory and Nation-State with the Size of Time-Space Compression)

Gümüşhane Üniversitesi, SBE Dergisi, 5(10), pp. 219-237.

19 Pages Posted: 21 Jul 2014

See all articles by Bilal Kargi

Bilal Kargi

Aksaray University - Department of Banking and Finance

Date Written: July 20, 2014

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma, ulus-devlet kavramına ve olgusuna zaman-mekân sıkışması perspektifinden ele almaktadır. Temel amaç, “ulus-devletlerin etkinliğini kaybedip, tarihsel olarak yok olmaya başladıkları” yönündeki hipoteze alternatif olarak, ulus-devlet etkinliklerinin giderek arttığı ancak, geleneksel etkinlik formlarından ayrılarak yeni etkinlik biçimleri geliştirdiğini ortaya koymaktır. Çalışma, bilimsel bilginin niteliğinden yola çıkarak, ulus-devletlerin etkinliğine ilişkin tartışmalı sonuçlar elde etmektedir. Yöntem olarak ise, oluşturulan bir mantıksal dizge ile, belirgin bir bakış açısı farkı yaratarak, genel olarak sunulan önermelere, farklı çerçevelerden bakılabileceğini göstererek bir tartışma yaratabilmektir. Oluşturulan mantık dizgesi ulus-devletlerin etkinliklerinin arttığı ve azaldığı yönündeki iki ayrı hipoteze uygulanmaktadır. Görülmektedir ki, bilimsel düşüncedeki değişimin de etkileri ile elde edilecek sonuçlar, gözlemcinin görece konumuna göre farklı sonuçlar ortaya koyulabilmektedir.

English Abstract: This study deals with the concept and phenomenon of the nation state in the perspective of the time-space compression. The main goal of the study is to prove that nation-state activities have increased and developed the new event formats by separated from the traditional forms of activity as an alternative to the hypothesis which means that the nation states have lost their effectiveness and become historically vanishing. The study also aims to obtain the controversial results related to the activities of the nation-states based on the nature of scientific knowledge. A discussion is composed by conceiving the significant difference in perspective with a created logical string and showing that the generally presented propositions can be viewed from different frames. The created logical string is applied to two hypotheses dealing the increasing and decreasing activities of the nation-states. It is observed that the results obtained with the effects of the variation in the scientific thought can achieve the different results according the relative position of the observer.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Time-Space Compression, Post-Modernism, Nation-State

JEL Classification: B00, F60, F69

Suggested Citation

Kargi, Bilal, Zaman-Mekan Sıkışması Boyutuyla Bilimde Dönüşümler Ve Sosyal Teoride Küreselleşme Ve Ulus-Devlet. (Transformations in Science and Globalization in the Social Theory and Nation-State with the Size of Time-Space Compression) (July 20, 2014). Gümüşhane Üniversitesi, SBE Dergisi, 5(10), pp. 219-237., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2468826 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2468826

Bilal Kargi (Contact Author)

Aksaray University - Department of Banking and Finance ( email )

Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar
Aksaray, Ankara 68100
Turkey

HOME PAGE: http://bilalkargi.wix.com/bilalkargix

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
89
Abstract Views
696
rank
389,580
PlumX Metrics