מחקר משפטי אמפירי – הארות והערות
(Empirical Legal Studies – A Critical Overview)

עתיד להתפרסם בכתב-העת משפטים, כרך מד
Mishpatim, The Hebrew University Law Review, Forthcoming

17 Pages Posted: 8 Aug 2014 Last revised: 1 Apr 2016

See all articles by Doron Teichman

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Eyal Zamir

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: August 1, 2014

Abstract

תקציר בעברית: בעשור האחרון אנו עדים לקפיצת מדרגה במקומו של המחקר האמפירי במסגרת השיח המשפטי בעולם, במיוחד בצפון אמריקה ובישראל. מאמר זה – העתיד להתפרסם כמאמר הפתיחה של חוברת שתוקדש למחקרים משפטיים אמפיריים – מבקש להציג את תמונת המצב של המחקר בתחום זה. המאמר בוחן את שיטות המחקר המרכזיות שבהן משתמשים במחקר המשפטי האמפירי, יתרונותיהן ומגבלותיהן. כמו כן, המאמר סוקר את מקומו של המחקר האמפירי המשפטי בישראל. המאמר מתחקה אחר תחילתו של המחקר האמפירי בישראל, מתאר את מצבו הקיים, ועומד על המגמות והאתגרים הניצבים בפניו.

English Abstract: The past decade has witnessed a surge of empirical legal studies, primarily in North America and Israel. This Article – which serves as the opening article of an issue of Mishpatim dedicated to empirical legal studies – aims to present the current state of affairs in this body of research. The Article examines the main methodologies used in empirical legal studies, while highlighting their advantages and limitations. It also surveys the status of empirical legal studies in Israel. It describes the beginning of empirical legal studies in Israel, the present situation, and the future directions and challenges facing this type of research.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Behavioral law and economics, Empirical legal studies; Experimental legal Studies, Natural experiments, Randomized field experiment

JEL Classification: B4

Suggested Citation

Teichman, Doron and Zamir, Eyal, מחקר משפטי אמפירי – הארות והערות
(Empirical Legal Studies – A Critical Overview) (August 1, 2014). עתיד להתפרסם בכתב-העת משפטים, כרך מד
Mishpatim, The Hebrew University Law Review, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2475121

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Eyal Zamir (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel
+972 2 582 3845 (Phone)
+972 2 582 9002 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
266
Abstract Views
1,764
rank
147,138
PlumX Metrics