על הזכות לחינוך בבית

משפט ועסקים, כרך יד, עמ' 803, 2010

42 Pages Posted: 11 Aug 2014

See all articles by Yoram Rabin

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Nuriel Or

Independent

Date Written: August 5, 2014

Abstract

המאמר עוסק בזכותם של הורים לחנך את ילדם בבית, הדיון בזכות לחינוך מן הבית מעלה שאלות הנוגעות בהיקפה של הזכות לבחור חינוך ובהגבלות שראוי להטיל עליה. שתי שאלות עיקריות נדונות ברשימה זו: הראשונה היא אם זכותם של הורים לבחור חינוך בעבור ילדם מתמצית באפשרות לבחור בין בתי הספר הציבוריים והפרטיים השונים או שמא עומדת להם גם זכות לחנך בבית. אם קיימת זכות לחנך בבית, מתעוררת השאלה השנייה, והיא אילו הגבלות ראוי להטיל על זכותם של הורים לחינוך מן הבית. ברשימה זו אנו מציעים דיון ראשוני בשתי שאלות אלה. מן המחקר העיוני והמשווה עולה המסקנה כי הזכות לחינוך מן הבית נגזרת מהזכות החוקתית "לבחור חינוך", שהינה חלק מהזכות לחירות המנויה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. לפיכך בסוף המאמר מוצעים עקרונות מנחים לצורך חקיקתו של הסדר ישראלי.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: הזכות לחינוך, חינוך בבית, זכויות אדם

JEL Classification: K10

Suggested Citation

Rabin, Yoram and Or, Nuriel, על הזכות לחינוך בבית (August 5, 2014). משפט ועסקים, כרך יד, עמ' 803, 2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2476303

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Nuriel Or

Independent ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
74
Abstract Views
532
Rank
524,162
PlumX Metrics