זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב
(Access to Courts for Enemy Aliens)

מחקרי משפט, כרך כט(2), עמ' 469, 2014

41 Pages Posted: 11 Aug 2014 Last revised: 26 Mar 2015

See all articles by Liav Orgad

Liav Orgad

Reichman University - Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Harry Radziner School of Law; European University Institute - Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS); WZB Berlin Social Science Center; Peking University School of Transnational Law

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: August 1, 2014

Abstract

מאמר זה דן בזכותם של נתיני אויב לפנות לערכאות משפטיות בישראל בדגש על תביעות נזיקין. חלקו הראשון של המאמר מציג את טיבה של זכות הגישה לערכאות, את מעמדה הנורמטיבי ואת ההצדקות העיוניות העומדות בבסיסה. חלקו השני מתמקד בזכות הגישה לערכאות של נתיני אויב ומציג את הכלל במשפט ההשוואתי ובמשפט הבינלאומי, הן באשר לזיהוי "נתין אויב" הן באשר לשאלה האם לנתין אויב "זכות גישה לערכאות". חלקו השלישי של המאמר מתמקד במשפט הישראלי; הוא דן בשאלה האם עומדת לנתיני אויב זכות גישה לערכאות בישראל. חלק זה גם דן בפרשת דיראני(שהוקדשה לדיון בזכות הגישה לערכאות של נתיני אויב בנסיבות העניין) ומציג ביקורת על דעת הרוב בפסק-הדין. חלקו הרביעי של המאמר מציע כלל להתמודדות עם תביעות של אויבים. הכלל מבחין בין תביעות "אורגן אויב"—במובן של גוף ממשלתי או נושא משרה רשמי או מי מטעמם של אלו—אשר, ככלל, אין לדון בהן בבתי-המשפט בישראל, לבין תביעות של "נתיני אויב"—אזרחים פרטיים—אשר, ככלל, יש לדון בהן בבתי-המשפט בישראל למעט בהתקיים שני תנאים מצטברים: התביעה נובעת מפעולה מלחמתית ו-לאויב צפוי רווח מההתדיינות המשפטית. כלל זה ניתן לאמצו, בהתאמות נדרשות, גם בהקשרים הרחבים יותר מתביעות נזיקין של נתיני אויב.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: זכות הגישה לערכאות, נתיני אויב,

Suggested Citation

Orgad, Liav and Rabin, Yoram, זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב
(Access to Courts for Enemy Aliens) (August 1, 2014). מחקרי משפט, כרך כט(2), עמ' 469, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2477545

Liav Orgad

Reichman University - Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Harry Radziner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

European University Institute - Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) ( email )

Villa La Fonte, via delle Fontanelle 18
50016 San Domenico di Fiesole
Florence, Florence 50014
Italy

HOME PAGE: http://https://www.liavorgad.com

WZB Berlin Social Science Center ( email )

Reichpietschufer 50
Berlin, 10785
Germany

Peking University School of Transnational Law ( email )

Shenzhen
China

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
78
Abstract Views
860
Rank
564,646
PlumX Metrics