האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי

המשפט, כרך ז, עמ' 505, 2002

9 Pages Posted: 12 Aug 2014

See all articles by Yoram Rabin

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Michal Lodski

Independent

Date Written: 2002

Abstract

לאחרונה נתן בית המשפט העליון החלטה בבג"ץ 2814/97 ועדת המעקב העליונה לענייני החינוך הערבי בישראל נ' משרד החינוך, התרבות והספורט העוסק בסוגיית האפליה התקציבית של מוסדות החינוך בערביים בישראל. פסק דין זה מהווה פרק נוסף בסדרה של פסקי דין העוסקין באפליה תקציבית של המיעוט העבי בישראל. ברשימה זו נסקור את פסק הדין בעניין ועדת המעקב, וכן פסיקה קודמת העוסקת בנושא זה של אפליה תקציבית, בסופה של הסקירה נתייחס בקצרה לשני עניינים עקרוניים המתעוררים אגב הדיון בעתירות מסוג זה: הבעיה הראייתית ובעיית הסעד בבג"ץ.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: הפליה, עקרון השוויון, המיעוט הערבי

Suggested Citation

Rabin, Yoram and Lodski, Michal, האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי (2002). המשפט, כרך ז, עמ' 505, 2002, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2478970

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Michal Lodski

Independent ( email )

Do you want regular updates from SSRN on Twitter?

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
297
PlumX Metrics