עונש המאסר - תכליות, מגמות והלכות

הפרקליט, נג(1), עמ' 1, 2014

41 Pages Posted: 18 Aug 2014

See all articles by Yaniv Vaki

Yaniv Vaki

College of Management Law School

Ruthie Kamini

Independent

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: 2014

Abstract

עונש המאסר הוא העונש הפוגעני ביותר מבין דרכי הענישה המקובלות בשיטת המשפט הישראלית. עם השנים הופנו ביקורות רבות כלפי עונש המאסר והשימוש הנפוץ בו. חרף חסרונותיו של עונש המאסר והביקורות עליו, ההצעה להמעיט בגזירת עונשי מאסר בפועל אלא אם כן ניתן להספתק בעונש מקל, לא התקבלה וחסרונה בולט במשפט הישראלי. התחקות אחר התפתחות דרכי הענישה במשפט הישראלי מגלה כי נעשה חיפוש כמעט מתמיד אחר דרכי ענישה חלופיות ומידתיות אשר יאפשרו לשקם את העבריין ולצמצם את השימוש בעונשי המאסר. המאמר עוסק בעונש המאסר בישראל, על כל היבטיו ההיסטורים והעכשוויים, בפרשנות ההוראות הנוגעות למאסר בחלק הכללי של חוק העונשין, בהצעות לבטלו, ובעתידו של עונש זה במשפט הישראלי.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: ענישה, עונש המאסר

Suggested Citation

Vaki, Yaniv and Kamini, Ruthie and Rabin, Yoram, עונש המאסר - תכליות, מגמות והלכות (2014). הפרקליט, נג(1), עמ' 1, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2478999

Yaniv Vaki

College of Management Law School ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Ruthie Kamini

Independent ( email )

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
103
Abstract Views
593
Rank
427,343
PlumX Metrics