ההכרה בישראל בצו פשיטת רגל שניתן במדינה זרה

הון משפחתי 1 (תשע"ד-2014) 136-121

16 Pages Posted: 27 Aug 2014 Last revised: 14 Jan 2020

See all articles by Talia Einhorn

Talia Einhorn

Tel Aviv University - Faculty of Management; Hebrew University of Jerusalem - Center for the Study of Rationality

Date Written: April 10, 2014

Abstract

בעניין מרטין לוין נ' אהרון זוהר, ע"א 1297/11, פסק בית המשפט העליון כי לא ניתן להכיר בישראל בצו פשיטת רגל שניתן על ידי בית המשפט הגבוה לצדק בלונדון לענייני פשיטת רגל נגד החייב ניקולס לוין (להלן – "החייב"). בית המשפט העליון קיבל את הערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר הכיר בצו פשיטת הרגל שניתן באנגליה הכרה אגבית, ומינה כונס נכסים בישראל שיממש את נכסי החייב כאן – מקרקעין ומיטלטלין כאחת. כונס הנכסים הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה להורות, בין היתר, על מימוש דירה באילת שנרשמה על שם הוריו של פושט הרגל, מרטין ואן לוין, אך נרכשה במלואה מכספים של החייב, ומסירתה למערערים היא בגדר הענקה פסולה על פי פקודת פשיטת הרגל (וגם על פי הדין האנגלי). בית המשפט המחוזי הורה על מימוש הנכס, משום שסבר שניתן להכיר בצו הכרה אגבית, ואפשר את מימוש הדירה על פי דיני פשיטת הרגל של ישראל.

תוצאת פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון חמורה, מפני שהיא הופכת את ישראל למקלט לנכסיהם של חייבים שהשכילו להבריח את נכסיהם לישראל, במיוחד אם עשו הענקות פסולות. כפי שיבואר להלן, במדינות המפותחות קיימים, כבר למעלה מ-100 שנים, מנגנונים המחייבים שיתוף פעולה עם הליכי פשיטת רגל במדינה זרה, ובלבד שבעיני בית המשפט המקומי היה בית המשפט הזר מוסמך לקיים את הליכי פשיטת הרגל. תנאי זה מתקיים אם מקום מושבו (הדומיסיל) של פושט הרגל הוא באותה מדינה זרה, כפי שהיה המצב העובדתי בעניין הנדון. במדינות המשפט המקובל פותח הדין על דרך של פסיקה, והכללים שפותחו באופן זה מוסיפים להתקיים עד היום לצד החקיקה שנוספה עליהם. במאמר זה יובאו הנימוקים להחלטת בית המשפט העליון, ניתוח ביקורתי של הנימוקים והמסקנות.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: משפט בינלאומי פרטי פשיטת רגל

JEL Classification: K11, K19, K42

Suggested Citation

Einhorn, Talia, ההכרה בישראל בצו פשיטת רגל שניתן במדינה זרה (April 10, 2014). הון משפחתי 1 (תשע"ד-2014) 136-121, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2487140

Talia Einhorn (Contact Author)

Tel Aviv University - Faculty of Management ( email )

P.O. Box 39010
Ramat Aviv, Tel Aviv, 6139001
Israel
+972548181540 (Phone)

HOME PAGE: http://taliaeinhorn.com

Hebrew University of Jerusalem - Center for the Study of Rationality ( email )

Givat Ram
Jerusalem
Israel
+972548181540 (Phone)

HOME PAGE: http://www.taliaeinhorn.com

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
74
Abstract Views
611
Rank
589,532
PlumX Metrics