הורות פעילה ושוויון הזדמנויות בעבודה: הצורך בשינוי מאפייניו של שוק העבודה
(Active Parenthood and Employment Equal Opportunities: The Need to Change the Characteristics of the Labor Force)

עבודה, חברה ומשפט 11 275, 2005

29 Pages Posted: 29 Aug 2014

See all articles by Daphna Hacker

Daphna Hacker

Tel-Aviv University

Michal Frenkel

Hebrew University of Jerusalem - Department of Sociology and Anthropology

Date Written: August 28, 2014

Abstract

בחלקו הראשון של המאמר נציג בהרחבה את בג"ץ טננבאום ונעסוק בהשלכות המגדריות של הימנעותו של בית-המשפט העליון מלדון בעתירה. בחלק השני נטען כי יש צורך להרחיב את הזכות להורות מעבר לזכות להולדה, וכי מרכזיותה וחשיבותה שלחוויית ההורות כיום מחייבות הכרה בזכותם העצמאית של הורים להורות פעילה. בחלק השלישי נבחן את הדינים הישראליים שעוסקים בעבודה בשכר ובהורות ואשר משליכים על היכולת לשלב בין השתיים, ונשווה אותם עם הנעשה במדינות אחרות בתחום זה. בחלקו האחרון של המאמר נציע שינויים במשפט הישראלי המצוי, שיקדמו את היכולת להיות עובדים והורים פעילים בו-זמנית.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: הורות פעילה, שוויון הזדמנויות, שוק העבודה, משפט משווה, טננבאום

Suggested Citation

Hacker, Daphna and Frenkel, Michal, הורות פעילה ושוויון הזדמנויות בעבודה: הצורך בשינוי מאפייניו של שוק העבודה
(Active Parenthood and Employment Equal Opportunities: The Need to Change the Characteristics of the Labor Force) (August 28, 2014). עבודה, חברה ומשפט 11 275, 2005, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2488479

Daphna Hacker (Contact Author)

Tel-Aviv University ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

HOME PAGE: http://https://en-law.tau.ac.il/profile/dafna

Michal Frenkel

Hebrew University of Jerusalem - Department of Sociology and Anthropology ( email )

Jerusalem
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
684
Abstract Views
1,923
rank
45,468
PlumX Metrics