ובעמום הוא מחפש את הצלול: עמימות, רכות ומהותיות בחובת הגילוי המלא
(Ambiguity, Softness, and Materiality in the Duty of Full Disclosure)

עומד להתפרסם בתוך ספר יוסי גרוס (אהרן ברק ואח' עורכים) 2015
Forthcoming in Yossi Gross Book (Aharon Barak et al. Eds.) 2015

34 Pages Posted: 19 Sep 2014 Last revised: 2 Feb 2015

See all articles by Amir N. Licht

Amir N. Licht

Reichman University; European Corporate Governance Institute (ECGI)

Date Written: January 7, 2015

Abstract

תקציר בעברית: עבודה זו בוחנת את עמדתם של דיני ניירות ערך בישראל לגבי מידע עמום - דהיינו, מידע לגבי הלא-וודאי. דינים אלה מבטאים עמדה כללית לגבי השאלה עד כמה לגיטימיות הן הכמיהה אל ה"צלול" אשר מצוי בתוך העמום והשאיפה האפשרית להצטמצם בדל"ת אמותיו של הצלול. העבודה מראה כיצד הדין בישראל דוחה גישה מעין זו ומבכר על פניה חובת גילוי אשר משתרעת במלוא עוצמתה גם על מידע עמום ובלבד שהוא מהותי. לאחר סקירה קצרה של עקרון המהותיות העבודה מציגה תובנות מתחום הפסיכולוגיה והכלכלה לגבי האופן שבו הפרטים מתייחסים לעמימות ומגיבים לקיומה. העבודה דנה תחילה בחובת גילוי של מידע עמום מהסוג הצופה-פני-עתיד ("מידע רך"), ומציגה ניתוח ביקורתי של סבך הילכתי מטריד אשר נוצר בישראל לגביו. לאחר מכן העבודה מתייחסת ל"מידע מעורפל" - לאמור, מידע קשה המתאפיין בעמימות בהיותו חלקי, לא מגובש, לא מכומת או לא מובהק. בכפוף לסייגים שאינם נוגעים לעמימותו (כגון פטור), הדין הישראלי נוקט מדיניות ברורה שלפיה גם מידע עמום טעון גילוי אם הוא מהותי לפי המבחנים הרגילים.

English Abstract: This paper examines the position of Israeli securities regulation law on ambiguous information - namely, information about the uncertain. This law expresses a general stance toward the legitimacy of yearning for the “clear”, which lies within the ambiguous, and of the possible hope to limit oneself within the confines of the clear. This work shows that how Israeli law rejects such a stance, preferring a disclosure duty that fully encompasses ambiguous information provided that it is material. Following a brief review of the principle of materiality, this paper presents insights from psychology and economics about the way individuals treat and respond to ambiguity. The paper first discusses the disclosure duty of forward-looking information (“soft information”) and presents a critical analysis of a doctrinal morass that had formed in Israel about it. Next, the paper deals with “vague information” - namely, hard information that is nonetheless ambiguous because it is partial, non-crystallized, non-quantified, or non-significant. Subject to qualifications unrelated to its ambiguity (such as exemptions), Israeli law implements a clear policy that ambiguous information should be disclosed if it is material according to standard criteria.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Licht, Amir N., ובעמום הוא מחפש את הצלול: עמימות, רכות ומהותיות בחובת הגילוי המלא
(Ambiguity, Softness, and Materiality in the Duty of Full Disclosure) (January 7, 2015). עומד להתפרסם בתוך ספר יוסי גרוס (אהרן ברק ואח' עורכים) 2015
Forthcoming in Yossi Gross Book (Aharon Barak et al. Eds.) 2015 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2497871

Amir N. Licht (Contact Author)

Reichman University ( email )

Israel

European Corporate Governance Institute (ECGI)

c/o the Royal Academies of Belgium
Rue Ducale 1 Hertogsstraat
1000 Brussels
Belgium
952-9-9513323 (Fax)

HOME PAGE: http:/www.ecgi.org

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
296
Abstract Views
1,412
Rank
171,812
PlumX Metrics