?חובת אמון - אימתי
(Duty of Loyalty - When?)

בתוך חובות אמון בדין הישראלי 35 (רות פלאטו-שנער, יהושע (שוקי) שגב עורכים), 2015
In Duties of Loyalty in Israeli Law 35 (Ruth Plato-Shinar & Joshua Segev, Eds., Nevo), 2015

30 Pages Posted: 19 Sep 2014 Last revised: 13 Jul 2016

See all articles by Amir N. Licht

Amir N. Licht

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law; European Corporate Governance Institute (ECGI)

Date Written: March 16, 2015

Abstract

מבין מערכות היחסים השונות המוכרות במשפט, יחסי אמונאות מצטיינים ברגישות מיוחדת מחמת הפער בין כוחו של האמונאי לבין פגיעותו של הנהנה. דא עקא, מצבים של כוח ופגיעוּת רווחים במערכות יחסים רבות. החלת חובת אמון על כל מערכות היחסים האלה עשוייה אמנם למזער את החשש מפני התנהגות אופורטוניסטית של בעל הכוח, אולם מדיניות משפטית כזו אינה נוהגת ואינה רצוייה. חובת אמון מוטלת רק ביחסי אמונאות, והיא זו שמגדירה אותם ככאלה למעשה. מכאן חשיבות השאלה "חובת אמון - אימתי?". פרק זה מציג את הגישות המוכרות בדין החדיש לטיפול בסוגייה - גישת ההתחייבות וגישת הפגיעוּת. מבחינה פוזיטיבית ומבחינה נורמטיבית יש עדיפות לגישת ההתחייבות - לאמור, חובת אמון תחול כאשר אדם מסכים לפעול לטובת עניינו של אחר, או שיש לראותו כמסכים לכך בנסיבות העניין. הניסיון מלמד שגישת הפגיעוּת מעוררת קשיי יישום ובעיות מדיניות אשר מצדיקים את דחייתה. כדי להדגים את יישומן של הגישות השונות הפרק מנתח את הלכת צבאח לגבי "חובת האמון הבנקאית" ומראה כי אין זו חובת אמון כהלכתה. אגב כך מוארות נקודות נוספות, ובהן במיוחד החשיבות והטעם שיש בניתוח קפדני, עיוני ודוקטרינרי גם יחד, בידי בית-המשפט.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: חובת אמון, אמונאות, חובת אמון בנקאית

Suggested Citation

Licht, Amir N., ?חובת אמון - אימתי
(Duty of Loyalty - When?) (March 16, 2015). בתוך חובות אמון בדין הישראלי 35 (רות פלאטו-שנער, יהושע (שוקי) שגב עורכים), 2015
In Duties of Loyalty in Israeli Law 35 (Ruth Plato-Shinar & Joshua Segev, Eds., Nevo), 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2497877

Amir N. Licht (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-952-7332 (Phone)
952-9-9513323 (Fax)

European Corporate Governance Institute (ECGI)

c/o ECARES ULB CP 114
B-1050 Brussels
Belgium
952-9-9513323 (Fax)

HOME PAGE: http:/www.ecgi.org

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
100
rank
259,340
Abstract Views
642
PlumX Metrics