התחשבות בחוויה הסובייקטיבית של העונש: הערות לדין הרצוי והמצוי

צפוי להתפרסם, קרימינולוגיה ישראלית, 2015

24 Pages Posted: 23 Sep 2014 Last revised: 28 Sep 2014

See all articles by Netanel Dagan

Netanel Dagan

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: September 23, 2014

Abstract

האם ראוי להתחשב בחוויה הסובייקטיבית של ריצוי העונש לשם קביעת חומרתו? ובהנחה שהתשובה לכך חיובית, מהי הסמכות המתאימה לעסוק בכך? וכיצד הדיון הנורמטיבי עומד ביחס לדין המצוי? שאלות אלו מתעוררות במיוחד במסגרת מדיניות ענישה גמולית בה ישנו משקל רב לצורך בהלימה בין חומרת העבירה בנסיבותיה וחומרת העונש המוטל בגינה. באופן מעשי, דיון זה חשוב במיוחד בעת קביעת עונשם של אסירים שסבלו סבל חריג במאסר בשל הפרת זכויותיהם או בשל מאפיינים אישיים חריגים. המאמר מציע שני מסלולים, על בסיס הדין הקיים בישראל, להתחשבות בחוויה הסובייקטיבית לצורך קביעת העונש ההולם: בשלב גזר הדין ובשלב השחרור המוקדם. המאמר טוען כי לשלב השחרור המוקדם יתרונות בכל הנוגע להערכת חוויה סובייקטיבית חריגה. יתרונות אלו נובעים מנקודת הזמן המאוחרת ואופי שיקול הדעת שהיא מפעילה. המאמר מציע מתווה להתחשבות בחוויה הסובייקטיבית של העונש, במקרה ובהיקף המתאים לשם הערכת העונש ההולם. הצעה זו מבוססת על שיקולים נורמטיביים ואמפיריים המסייעים בקביעת סוג והיקף החוויה הסובייקטיבית החריגה.

Keywords: החוויה הסובייקטיבית של העונש, מידתיות בענישה, גזירת דין, ועדת שחרורים

Suggested Citation

Dagan, Netanel, התחשבות בחוויה הסובייקטיבית של העונש: הערות לדין הרצוי והמצוי (September 23, 2014). צפוי להתפרסם, קרימינולוגיה ישראלית, 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2500086

Netanel Dagan (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
46
Abstract Views
297
PlumX Metrics