מתיר אסורים: מטרות חוק שחרור על תנאי ממאסר בעיני ראשי ועדת השחרורים ושיקול הדעת ביישומו
How the Israeli's Parole Boards Chairman Perceives the Justifications and Purposes of the Israeli Parole Act, 2001

צוהר לבית הסוהר 15, 62, 2013

20 Pages Posted: 23 Sep 2014 Last revised: 13 Jan 2021

See all articles by Netanel Dagan

Netanel Dagan

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Uri Timor

Bar-Ilan University - Department of Criminology; Bar-Ilan University - Ashkelon Academic College

Natti Ronel

Bar-Ilan University - Department of Criminology

Date Written: September 23, 2014

Abstract

תקציר בעברית: ועדת השחרורים היא גוף מעין שיפוטי המופקד על ניהול ההליך לשחרור על תנאי ממאסר. הוועדה פוגשת באסיר בדרך כלל לקראת חלוף שני שלישים מריצוי תקופת מאסרו. היא אמורה להחליט אם יש מקום לשחרר על תנאי את האסיר בטרם ריצה את כל העונש הקבוע בגזר הדין ובאילו תנאים לעשות כן. בנוסף, היא עוקבת אחר מילוי של תנאי השחרור ועשויה אף לבטל את רישיון השחרור כליל במקרה של הפרת התנאים. החוק מפרט מגוון רחב של נתונים ושיקולים הנוגעים לאסיר או לעבירה שביצע, שבהם רשאית הוועדה להשתמש לצורך החלטתה. מחקר זה נערך באמצעות ריאיונות פתוחים עם שבעה שופטים שהם ראשי ועדות שחרורים וכן באמצעות תצפיות ביותר ממאה דיונים של ועדות שחרורים. המסקנות העיקריות העולות ממחקר זה הן כי יושבי ראש הוועדות מבססים את מדיניות השחרור המוקדם שלהם על שני יעדים עיקריים, שיקום ופיקוח מניעתי, בהתאם ליעדים המופיעים בחוק. בין השופטים קיימים הבדלים בפרשנות באשר לסעיף 1(א) לחוק, המאפשר לוועדה לשקול במקרים "בעלי חומרה" ו"בנסיבות מיוחדות" גם שיקולי גמול, וזאת בשל חשש מפגיעה באמון הציבור במערכת המשפט ובאכיפת החוק וכן בשל הצורך בהרתעת הרבים. הבדלים אלו עשויים להביא לעתים לידי ביטול החלטות הוועדות על ידי בית המשפט המנהלי, המשמש גם כערכאת ערעור על החלטות הוועדות. מציאות זו מביאה למסקנה, כי נדרש שינוי בסעיף זה, אם בהגדרתו מחדש ואם על ידי פסיקה מנחה, שתבהיר באילו מקרים ובאילו נסיבות רשאית הוועדה לחרוג ממדיניות השיקום והמניעה.

Keywords: שחרור מוקדם מחקר איכותני ועדות שחרורים

Suggested Citation

Dagan, Netanel and Timor, Uri and Ronel, Natti, מתיר אסורים: מטרות חוק שחרור על תנאי ממאסר בעיני ראשי ועדת השחרורים ושיקול הדעת ביישומו
How the Israeli's Parole Boards Chairman Perceives the Justifications and Purposes of the Israeli Parole Act, 2001 (September 23, 2014). צוהר לבית הסוהר 15, 62, 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2500377

Netanel Dagan (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Uri Timor

Bar-Ilan University - Department of Criminology ( email )

Ramat-Gan, 5290002
Israel

Bar-Ilan University - Ashkelon Academic College

Ashqelon
Israel

Natti Ronel

Bar-Ilan University - Department of Criminology ( email )

Ramat-Gan, 5290002
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
62
Abstract Views
477
rank
411,696
PlumX Metrics