Betrokkenheid Van Derden Bij Contractbreuk (Tortious Interference with Contractual Relations)

L.M. van Bochove, Betrokkenheid van derden bij contractbreuk (dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam), Wolf Legal Publishers 2013

427 Pages Posted: 4 Oct 2014

Date Written: December 6, 2013

Abstract

Dutch Abstract: Met dit onderzoek is beoogd om in kaart te brengen en te verhelderen hoe het Nederlandse recht reageert op situaties waarin een derde betrokken is bij de frustratie van een overeenkomst en tevens om richtsnoeren aan te reiken voor de beslechting van toekomstige geschillen. Hiervoor is gebruik gemaakt van inzichten uit de buitenlandse rechtspraak, wetgeving en doctrine. De rechtsvergelijkende resultaten zijn vervolgens ook gebruikt om de elementen te identificeren waaruit een harmonisatieregel voor de aansprakelijkheid van derden wegens betrokkenheid bij contractbreuk zou moeten worden opgebouwd, wanneer deze zou worden ontwikkeld op basis van de gemeenschappelijke kern van de Europese rechtsstelsels. Het onderzoek hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de discussie over de Europese harmonisatie van het privaatrecht.

English Abstract: This research aims to map and clarify the way Dutch law deals with third-party interference with contractual relations, and to offer directions regarding the future handling of such cases, also by looking at solutions presented in German, French, English, and American law. Furthermore, it intends to contribute to the ongoing discussion on the European harmonisation of private law by indicating the necessary elements of a harmonised liability rule regarding interference with contractual relations, developed upon the common core found in the European legal systems surveyed for the purpose of the study.

Note: Downloadable document is in Dutch, summary in English included.

Keywords: derden, contractbreuk, onrechtmatige daad, rechtsvergelijking, uitlokken van wanprestatie, profiteren van wanprestatie, common core, DCFR, tortious interference with contract, inducing a breach of contract, comparative law

Suggested Citation

van Bochove, Laura M., Betrokkenheid Van Derden Bij Contractbreuk (Tortious Interference with Contractual Relations) (December 6, 2013). L.M. van Bochove, Betrokkenheid van derden bij contractbreuk (dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam), Wolf Legal Publishers 2013. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2500811

Laura M. Van Bochove (Contact Author)

Erasmus School of Law ( email )

3000 DR Rotterdam
Netherlands

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
151
rank
190,177
Abstract Views
535
PlumX Metrics