רגולציה במערכת הבריאות:השליטה על פעולותן של קופות חולים
(Regulation in the Healthcare System: The Control Over the Israeli Health Funds)

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים.

30 Pages Posted: 1 Nov 2014

See all articles by Nissim Cohen

Nissim Cohen

University of Haifa - Department of Public Policy and Administration

Date Written: November 1, 2014

Abstract

המאמר מבוסס על מחקר מקיף על רגולציה בישראל, הנערך במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. פרק זה בוחן את הרגולציה הממשלתית על קופות החולים בישראל באמצעות בחינת השלכותיו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי- כפי שנוסח מלכתחילה ועל סמך תיקוני החקיקה- ודן במשמעותם.

הפרק מנתח את אחריות המדינה לבריאות כפי שהיא מופיעה בחוק, את האמצעים העומדים לרשות המדינה כדי למלא אחריותה, ואת כלי הרגולציה המוצעים בחוק. בנוסף, הפרק בוחן האם חלו שינויים בכדי הרגולציה מאז חקיקתו של החוק, ומהם, ומבקש להסביר האם רגולציה זו משקפת התמודדות נורמטיבית של המדינה עם שינויי המציאות והבעיות החדשות שנלוות להן. ממקרה הבוחן עולה האפשרות כי רגולציה עשויה לשמש לא רק בתפקיד המסורתי של פיקוח ואסדרה, אלא גם ככלי המוביל להפרטתן הזוחלת של מערכות ציבוריות. מבוסס על מחקר מקיף על רגולציה בישראל.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: רגולציה, קופות חולים, חוק בריאות ממלכתי, מערכת הבריאות

Suggested Citation

Cohen, Nissim, רגולציה במערכת הבריאות:השליטה על פעולותן של קופות חולים
(Regulation in the Healthcare System: The Control Over the Israeli Health Funds) (November 1, 2014). המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2517988 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2517988

Nissim Cohen (Contact Author)

University of Haifa - Department of Public Policy and Administration ( email )

Haifa
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
106
rank
249,143
Abstract Views
603
PlumX Metrics