טובת ילדים, זכויות האדם
(Human Rights of Children)

in ITZHAK AZMIR BOOK ON LAW,GOVERNMENT AND SOCIETY 93

26 Pages Posted: 19 Nov 2014

See all articles by Shulamit Almog

Shulamit Almog

University of Haifa - Faculty of Law

Ariel L. Bendor

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: 2005

Abstract

במאמר זה נעמוד על כך שמתבקשת החלה של זכויות האדם החוקתיות על ילדים ונעסוק בעיקרון טובת הילדים במשפט הישראלי.

במאמר נדון ביחס בין עיקרון טובת הילדים לבין זכויות-האדם החוקתיות של ילדים. לאור היחסיות של עיקרון טובת הילדים נטען שיש מקום לאזן את טובת הילד גם כנגד זכויות חוקתיות של הילד. במסגרת המאמר נוסיף ונעמוד על אופי השיקולים שאנו מציעים להתחשב בהם לעניין פגיעה בזכויות האדם של ילדים למען טובתם, וביניהם המידה שבה ילדים בשלים לקבל החלטות רציונליות בדבר השימוש בזכות, הכישורים האישיים של הילד או הילדה המסוימים שעל הפרק, ואמות מידה של מידתיות.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: טובת ילדים, זכויות האדם Human Rights of Children

Suggested Citation

Almog, Shulamit and Bendor, Ariel L., טובת ילדים, זכויות האדם
(Human Rights of Children) (2005). in ITZHAK AZMIR BOOK ON LAW,GOVERNMENT AND SOCIETY 93, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2526222

Shulamit Almog (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Ariel L. Bendor

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
76
Abstract Views
515
rank
380,847
PlumX Metrics