Legitimarea vocaţiei statului si a autorităţilor publice de a incheia o convenţie arbitrală (The Legitimacy of State and Public Authorities’ Capacity to Conclude an Arbitration Agreement)

Revista romana de arbitraj, nr. 1/2007

10 Pages Posted: 22 Nov 2014

See all articles by Daniel Mihail Sandru

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: November 21, 2006

Abstract

Romanian Abstract: Statul şi autorităţile publice (persoanele juridice de drept public) sunt entităţi juridice distincte de comercianţi, care sunt principalii participanţi în relaţiile comerciale (interne şi internaţionale). Soluţiile legislative sunt diverse, unele legislaţii prevăd expres posibilitatea ca statul să încheie (sau nu) convenţii arbitrale, altele prevăd soluţii intermediare, condiţionând „capacitatea” statului de acordul guvernului; vocaţia statului de a încheia convenţii arbitrale este o chestiune de putere şi mai puţin de capacitate.

English Abstract: State and public authorities (bodies of public law) are legal entities different from traders, the latter being the main participants in (domestic and international) business relationship. Legislative solutions are various, certain legislations provide expressly for the ability of State to conclude (or not) arbitration agreements, while others provide for intermediate formulas, by subjecting the State’s “capacity” to an agreement from government. The State’s ability to conclude arbitration agreements is deemed as an issue pertaining primarily to power, and less to capacity.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: arbitration, public authorities, arbitration agreements

JEL Classification: J52, K41

Suggested Citation

Sandru, Daniel-Mihail, Legitimarea vocaţiei statului si a autorităţilor publice de a incheia o convenţie arbitrală (The Legitimacy of State and Public Authorities’ Capacity to Conclude an Arbitration Agreement) (November 21, 2006). Revista romana de arbitraj, nr. 1/2007. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2528955 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2528955

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40726999706 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
31
Abstract Views
323
PlumX Metrics