De Fiscale Behandeling van de Zzp-er: een Zoektocht naar Alternatieven (Self-Employed: A Search for Regulatory Alternatives)

Amsterdam Centre for Tax Law Research Paper No. 2014-01

Amsterdam Law School Research Paper No. 2014-62

85 Pages Posted: 28 Nov 2014

See all articles by Suzanne Mol-Verver

Suzanne Mol-Verver

University of Amsterdam - Amsterdam Center for Tax Law

Date Written: November 24, 2014

Abstract

Dutch Abstract: De zzp-er is een groeiend fenomeen binnen de Nederlandse beroepsbevolking. Voor een belangrijk deel is deze zzp-toename toe te schrijven aan de opkomst van een nieuwe vorm van zelfstandig werken. Kenmerkend voor deze zogenoemde ‘nieuwe zzp-ers’ is het aanbieden van voornamelijk de eigen arbeid en het werken voor een beperkte kring van opdrachtgevers.

De recente ontwikkelingen die de zzp-er’s als beroepsgroep doormaken leiden tot een grote hoeveelheid vraagstukken op diverse (wetenschappelijke) terreinen, waaronder de fiscaliteit en de sociale zekerheid.

Het onderhavige onderzoek concentreert zich op de fiscale problematiek waar de zzp-er op dit moment mee geconfronteerd wordt. In het bijzonder betreft het de behandeling onder de Wet IB 2001. Zijdelings wordt bij het onderzoek de positie van de zzp-er binnen het sociale zekerheidsstelsel meegenomen.

Centrale onderzoeksvraag is of aanpassing van de bestaande fiscale behandeling van zzp-ers wenselijk is en in het verlengde daarvan de vraag naar mogelijke alternatieven/oplossingen.

Het oplossen van het eerste deel van de onderzoeksvraag vindt plaats aan de hand van een inventarisatie van de knelpunten die kenmerkend zijn voor de bestaande fiscale behandeling van de zzp-er.

De zoektocht naar alternatieven start vanuit een rechtsvergelijkend perspectief. Met de rechtsvergelijking wordt beoogd naast een beschrijving van de fiscale behandeling van zzp-ers in het buitenland, een analyse te geven van de belangrijkste elementen van deze verschillende systemen.

De landen die in de rechtsvergelijking zijn betrokken zijn de volgende vijf Europese landen: Verenigd Koningrijk, Duitsland, Denemarken, Hongarije en Portugal.

Het onderzoek wordt afgesloten met een negental conclusies naar aanleiding van de rechtsvergelijking en een globale schets van de meest gewenste aanpassing.

English Abstract: The sole-trading or self-employed operative is rapidly gaining ground as part of the Dutch labour force, owing to some considerable extent to the emergence of a new format for working independently. A characteristic of these newly emerging “stand-alone workers” is that it is predominantly their own labour that they offer, usually to selected clients only.

Recent trends affecting stand-alone workers as a category of professionals have been giving rise to a multitude of issues in a variety of (scientific) areas including fiscal matters and social security.

The survey at hand focuses on such tax-related issues and will in passing also address the position of the stand-alone worker within the social security system.

The survey’s pivotal question is that of whether it would be appropriate to make adjustments to the stand-alone worker’s current Dutch fiscal treatment. The question as to potential alternative scenarios/solutions is raised by extension.

Answering the first part of the survey question has been done on the basis of an inventory of bottlenecks that are characteristic of the way stand-alone workers are currently being treated under the Dutch Income Tax Act 2001.

It is from a comparative law perspective that the search for regulatory alternatives is launched, with the (dual) aim of coming to an analysis of the main elements of these various systems in addition to arriving at a description of the fiscal treatment of stand-alone workers abroad. The United Kingdom, Germany, Denmark, Hungary and Portugal are the five European countries that have been selected for inclusion in the comparative law study.

The “breech block” of the survey is formed by the nine conclusions which the comparative law study has yielded followed by an outline description of what would be the preferred (regulatory) adjustment(s) as part of the Dutch tax regime.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Self-employment, tax, Dutch income Tax Act 2001, dependent self-employment

JEL Classification: K34

Suggested Citation

Mol-Verver, Suzanne, De Fiscale Behandeling van de Zzp-er: een Zoektocht naar Alternatieven (Self-Employed: A Search for Regulatory Alternatives) (November 24, 2014). Amsterdam Centre for Tax Law Research Paper No. 2014-01, Amsterdam Law School Research Paper No. 2014-62, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2529939 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2529939

Suzanne Mol-Verver (Contact Author)

University of Amsterdam - Amsterdam Center for Tax Law ( email )

Nieuwe Doelenstraat 15
Amsterdam, 1012 CP
Netherlands

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
233
Abstract Views
1,424
Rank
226,120
PlumX Metrics