Economia Mondială – Context Al Dezvoltării Productivităţii Economice Naţionale (The Global Economy - Framework for the National Economic Productivity Development)

7 Pages Posted: 9 Dec 2014

See all articles by Iris Mihai

Iris Mihai

West University of Timisoara - Faculty of Economics and Business Administration

Date Written: September 6, 2014

Abstract

Romanian Abstract: Lucrarea prezintă economia mondială din perspectivă teoretică, prin prisma scrierilor unora dintre cei mai importanţi teoreticieni, care au definit şi au dat substanţă domeniului. Pornind de la distincţia dintre componenta socială şi componenta matematicistă a ştiinţei economice, surprindem schimbările conceptului survenite ca urmare a schimbării comportamentului şi rolului individului în societate. De-a lungul timpului, teoreticienii au dezvoltat modele conceptuale şi metode de analiză dintre cele mai riguroase în încercarea lor de a spori gradul de înţelegere al acestui procces, cel mai probabil unul dintre cele mai complexe ale vieţii sociale. Odată cu modelele şi metodele de analiză, s-au dezvoltat şi concepte care să le susţină, toate conducând la creşterea gradului de complexitate al ştiinţei economice şi toate constituind un pas înspre ceea ce este astăzi economia, respectiv ştiinţa economică. Ecoonomia contemporană, marcată de o serie de particularităţi incontestabile precum: globalizare, interdependenţă, inovaţii în domeniul tehnologic, mobilitate, este unul dintre cele mai dinamice procese ale vieţii sociale.

English Abstract: This paper presents the global economy from a theoretical perspective, as it has been presented by some of the most important researchers, which have defined and have given substance to the field. We have started by capturing the distinction between the social and mathematical components of the economical science and proceed to highlighting the changes that occurred as a consequence of the human behavior changes and the role of the individual within the society. Over the time researchers have developed models, both conceptual and for empirical analisys in their atempt to raise awarness and understanding of the field, field which is one of the most complex within the social life. Concomitant, there have emerged also concepts and theories meant to support the empirical models, all adding to the complexity of the economical science and all being a step further in the process of building the economy that drives society today. Nowadays, economy is descriebed by a series of factors like: globalization, interdependence, technological innovation, mobility, being the most dynamic process of the social life.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: economie mondială, cadru teoretic, contemporaneitate.

Suggested Citation

Mihai, Iris, Economia Mondială – Context Al Dezvoltării Productivităţii Economice Naţionale (The Global Economy - Framework for the National Economic Productivity Development) (September 6, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2534786 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2534786

Iris Mihai (Contact Author)

West University of Timisoara - Faculty of Economics and Business Administration ( email )

Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16
Timişoara, 300115
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
374
PlumX Metrics