Învățământul Superior La Granița De Vest a României Mari. Academia de Drept din Oradea (1919 - 1934) (Higher Education at the Western Border of Great Romania. Oradea Academy of Law (1919 – 1934))

University of Oradea Press, 2011

266 Pages Posted: 15 Dec 2014

Date Written: August 26, 2011

Abstract

Romanian Abstract: Studiul îşi propune cercetarea vieții academice și analiza problematicii celor două categorii de actori care definesc activitatea Academiei de Drept din Oradea în perioada 1919-1934, corp profesoral și studenți. Abordarea a impus utilizarea metodelor specifice oricărui subiect de istorie, pe baza materialului documentar şi a bibliografiei de specialitate s-a avut în vedere folosirea preponderentă a analizei diacronice a vieții academice interbelice şi a evoluției corpului didactic orădean. În aceeași măsură, și alte metode de cercetare istorică, analiză de document și studiu de caz, au stat în atenția noastră pentru descrierea și explicarea evenimentelor. De asemenea, analiza comparativă ne-a permis o percepere mai aprofundată a elementelor care au determinat un anumit sens al evoluției istorice a școlii superioare orădene.

English Abstract: The study aims to research academic life and analyze issues of two categories of actors, that define activity of Oradea Academy of Law between 1919 and 1934, professors and students. The approach has required the use of specific methods for every subject of History, based on the documentary material and bibliography was taked in consideration predominant use of the diachronic analysis of interwar academic life and development of the teachers body from Oradea. Similarly, other methods of Historical research, document analysis and case study had formed our attention for describing and explaining events. Also, comparative analysis allowed us a deeper perception of the elements which prompted a certain sense to the historical evolution of high education of Oradea

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: higher education institution, law, interwar period, Western border of Great Romania, Oradea

JEL Classification: I20, I21, I22, I28, I29, K00

Suggested Citation

Chirodea, Florentina, Învățământul Superior La Granița De Vest a României Mari. Academia de Drept din Oradea (1919 - 1934) (Higher Education at the Western Border of Great Romania. Oradea Academy of Law (1919 – 1934)) (August 26, 2011). University of Oradea Press, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2536728

Florentina Chirodea (Contact Author)

University of Oradea ( email )

Universitatii nr. 1
Oradea, Bihor 410087
Romania

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
404
PlumX Metrics