שקילת הסדרי טיעון והיקף השפעתם הראוי בוועדת השחרורים

חוקים: כתב עת לענייני חקיקה, ו 111, 2014

37 Pages Posted: 18 Dec 2014

See all articles by Netanel Dagan

Netanel Dagan

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 17, 2014

Abstract

המאמר בוחן את מעמדם של הסדרי הטיעון בשיקולי ועדת השחרורים. המאמר מציג את מעמדה ושיקוליה של הוועדה. לאחר מכן הוא מראה כיצד הוועדה נוהגת לעתים לשקול את טיבם של הסדרי הטיעון כשיקול משיקוליה. שקילת טיבו של הסדר הטיעון נעשית לתכליות מגוונות: ראשית, בחינת העבירות שבהן נאשם האסיר בכתב האישום המקורי וגזירת מסוכנותו הצפויה לפיהן. שנית, קביעת היחס ההולם בין העונש הראוי לעונש שיישא האסיר בפועל, ובהתחשב בהקלה לה זכה האסיר עם הגעתו להסדר; שלישית, שימוש בנסיבות ובשיקולים שעמדו בבסיס ההסדר לצורך הדיון בשאלת שחרורו. לאחר מכן נדון היחס לסוגיה זו במשפט האמריקני לשם בירור היתרונות האפשריים הכרוכים בשקילת טיב הסדר הטיעון. בהמשך, המאמר עוסק בהערכת המצב הראוי. המאמר טוען כי מדיניות פנולוגית, שעל פיה הוועדה שוקלת את טיב הסדר הטיעון כשיקול משיקוליה, עלולה לעורר קשיי עקרוניים ומעשיים: ראשית, קושי משיקולי הגינות; שנית, משיקולי של חלוקת תפקידי ראויה במערך העונשי; שלישית, משיקולים של הקפדה על הזכות להליך הוגן; ורביעית, משיקולי יעילות ופעולה תקינה של מוסד הסדרי הטיעון. המאמר מציע לבחון האם התועלת במצב המצוי אכן מצדיקה את הסיכונים הכרוכים בו. מוצע להימנע משקילת טיב הסדר הטיעון בוועדה, ובפרט כשהוא שיקול יחיד. למצער, ובהנחה שראוי לשקול את טיב ההסדר בשלב השחרור המוקדם, מוצע להסדיר סוגיה זו בפסיקה או בחוק, ובשי לב להשפעות הסדר הטיעון על מלוא הרצף העונשי.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Dagan, Netanel, שקילת הסדרי טיעון והיקף השפעתם הראוי בוועדת השחרורים (December 17, 2014). חוקים: כתב עת לענייני חקיקה, ו 111, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2539913

Netanel Dagan (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
34
Abstract Views
266
PlumX Metrics