הטיעון הדמוקרטי בזכות ביקורת שיפוטית ביזורית
(The Democratic Case for Diffuse Judicial Review)

צפוי להתפרסם במשפט וממשל יז, 2015

51 Pages Posted: 7 Jan 2015 Last revised: 9 Jan 2015

See all articles by Ori Aronson

Ori Aronson

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: January 6, 2015

Abstract

תקציר בעברית: המאמר מציג טיעון בזכות מודל ביזורי לביקורת שיפוטית חוקתית בישראל, כלומר הסמכת כל בתי המשפט לבטל חוקים שסותרים את חוקי היסוד. אף על פי שמבחינה פורמלית השיטה הישראלית כוללת מסלול ביזורי, ניסיון העשורים האחרונים מעיד על התכנסות המערכת החוקתית לקצה הריכוזי, הממוקד בשפיטה החוקתית בג"ץ. המאמר טוען שהעצמת הרכיב הביזורי בשפיטה החוקתית תקדם ערכים דמוקרטיים של השתתפות, התדיינות ופלורליזם בהליך החוקתי, ושקידומם של ערכים אלה חיוני במיוחד למצב החוקתי הישראלי.

English Abstract: The Article presents an argument in support of the diffuse model of judicial review in Israel, i.e., authorizing all court levels to strike down statutes that violate the Basic Laws. Although formally the Israeli system does include a diffuse element, the past two decades have witnessed a coalescence around the concentrated end of the jurisdictional spectrum, focusing most constitutional adjudication in the Supreme Court sitting as a High Court of Justice. The Article argues that strengthening the diffuse element in constitutional adjudication would promote democratic values of participation, deliberation, and pluralism in the constitutional process, and that the promotion of these values is of unique importance to the Israeli constitutional condition. Finally, the Article explores some of the practical implications of its normative agenda and examines the ways through which diffuse judicial review can be emboldened in Israel.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: diffuse judicial review, democracy

Suggested Citation

Aronson, Ori, הטיעון הדמוקרטי בזכות ביקורת שיפוטית ביזורית
(The Democratic Case for Diffuse Judicial Review) (January 6, 2015). צפוי להתפרסם במשפט וממשל יז, 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2546037

Ori Aronson (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat-Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/558

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
77
Abstract Views
501
rank
369,360
PlumX Metrics