Beleidsevaluaties Tussen Methode En Praktijk: Naar Een Meer Realistische Evaluatiebenadering (Policy Evaluations between Method and Practice: Towards a More Realistic Evaluation Approach)

Burger, Bestuur & Beleid, 8 (4), 260-267 (2014)

8 Pages Posted: 20 Jan 2015 Last revised: 14 Nov 2015

See all articles by Valerie Pattyn

Valerie Pattyn

KU Leuven

Stefan Verweij

Department of Planning, Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen

Date Written: 2014

Abstract

Dutch Abstract: ‘Leren van evalueren’, zo klinkt het steeds vaker in de evaluatiepraktijk. Maar steeds vaker wordt (h)erkend dat hoewel dit aantrekkelijk klinkt, de praktische haalbaarheid vaak gering is. Dit komt doordat methoden ofwel niet in staat zijn om op overtuigende wijze effecten toe te schrijven aan beleid, ofwel over-contextualiseren ze zodanig dat lessen moeilijk kunnen worden overgedragen naar volgend beleid. Een ‘realistische’ en systematische vergelijkende evaluatiebenadering is in staat dit hiaat op te lossen en zo leren van evalueren meer kans kan geven.

English Abstract: 'Learning from evaluation', as it is increasingly said in the world of evaluation. But it is increasingly recognized that although this sounds appealing, the practicality of this is often limited. This is because methods are not capable to convincingly ascribe effects to policies, or evaluations over-contextualize so that lessons are difficult to transfer to future policies. A realistic and systematic comparative evaluation approach is able to solve this gap so that learning from evaluation is given more chance.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Suggested Citation

Pattyn, Valerie and Verweij, Stefan, Beleidsevaluaties Tussen Methode En Praktijk: Naar Een Meer Realistische Evaluatiebenadering (Policy Evaluations between Method and Practice: Towards a More Realistic Evaluation Approach) (2014). Burger, Bestuur & Beleid, 8 (4), 260-267 (2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2551506

Valerie Pattyn

KU Leuven

Oude Markt 13
Leuven, Vlaams-Brabant 3000
Belgium

Stefan Verweij (Contact Author)

Department of Planning, Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen ( email )

P.O. Box 800
9700 AV
Groningen, 9747
Netherlands

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
124
Abstract Views
405
rank
226,303
PlumX Metrics