Zonder Bruggenbouwers Geen Integrale Gebiedsontwikkeling: De Cases A2 Maastricht En Caterham Barracks (No Integral Area Development Without Boundary Spanners: The Cases A2 Maastricht And Caterham Barracks)

ROmagazine, 32 (10), 37-39 (2014)

5 Pages Posted: 20 Jan 2015 Last revised: 22 Jan 2015

See all articles by Ingmar F. van Meerkerk

Ingmar F. van Meerkerk

Erasmus University Rotterdam (EUR)

Stefan Verweij

Department of Planning, Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen

Date Written: 2014

Abstract

Dutch Abstract: Integrale gebiedsontwikkeling biedt kansen voor het beter benutten van schaarse ruimte en het realiseren van economische voordelen. Daarnaast kan het zorgen voor meer betrokkenheid bij en een breder maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke ontwikkeling. Maar integrale gebiedsontwikkeling is complex en het vraagt van partijen met uiteenlopende belangen en denkbeelden dat ze met elkaar communiceren, elkaar begrijpen en tot gezamenlijke besluitvorming komen. Bruggenbouwers vervullen hierin een belangrijke rol, laat recent onderzoek zien. Wie zijn deze bruggenbouwers, wat doen ze, en hoe helpen ze integrale gebiedsontwikkeling succesvol te realiseren?

English Abstract: Integral area development offers opportunities for better utilization of scarce space and for economical benefits. In addition, it can provide more involvement and a broader public support for spatial development. But integral area development is complex and it requires parties with divergent interests and ideas that they communicate with each other, understand each other and that they reach joint decisions. Boundary spanners play an important role here, shows recent research. Who are these boundary spanners, what do they do and how do they help to achieve successful integral area development?

Note: Downloadable document is in Dutch.

Suggested Citation

van Meerkerk, Ingmar F. and Verweij, Stefan, Zonder Bruggenbouwers Geen Integrale Gebiedsontwikkeling: De Cases A2 Maastricht En Caterham Barracks (No Integral Area Development Without Boundary Spanners: The Cases A2 Maastricht And Caterham Barracks) (2014). ROmagazine, 32 (10), 37-39 (2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2551510

Ingmar F. Van Meerkerk

Erasmus University Rotterdam (EUR) ( email )

Burgemeester Oudlaan 50
3000 DR Rotterdam, Zuid-Holland 3062PA
Netherlands

Stefan Verweij (Contact Author)

Department of Planning, Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen ( email )

P.O. Box 800
9700 AV
Groningen, 9747
Netherlands

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
345
PlumX Metrics