Dreptul La Marcă: Coexistenta Si Armonia Dintre Sistemele Nationale De Protectie Si Sistemul European De Protectie (Trademark Rights: The Harmony and Coexistence between National and European Systems of Protection)

Romanian Review of Intellectual Property Law, No. 4/2014

10 Pages Posted: 20 Jan 2015

See all articles by Sonia Florea

Sonia Florea

Florea Gheorghe and Associates

Date Written: September 5, 2014

Abstract

English Abstract: The Article analyses the main provisions of the European Union legislative reform in the field of trademark rights contained in the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trademarks and in the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trademark and their possible impact on Romanian trademark legislation, leading to its improvement.

Romanian Abstract: Articolul analizează prevederile propunerilor de reformă a dreptului Uniunii Europene în materia mărcilor prevăzute în Propunerea de Directivă a Parlamentului European și Consiliului pentru aproximarea legislației Statelor Membre privitoare la mărci și în Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Regulamentului nr. 207/1009 privind marca comunitară, având în vedere posibilul impact asupra legislației române privind mărcile, îmbunătăținrea și perfecționarea acesteia.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: trademark rights, European trademark legislative reform, Proposal for a Directive, Proposal for a Regulation; dreptul la marcă, reforma legislativă a dreptului european, propunerea de Directivă pentru aproximarea dreptului Statelor Membre, propunerea de Regulament al mărcii comunitare

Suggested Citation

Florea, Sonia, Dreptul La Marcă: Coexistenta Si Armonia Dintre Sistemele Nationale De Protectie Si Sistemul European De Protectie (Trademark Rights: The Harmony and Coexistence between National and European Systems of Protection) (September 5, 2014). Romanian Review of Intellectual Property Law, No. 4/2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2551718

Sonia Florea (Contact Author)

Florea Gheorghe and Associates ( email )

Bucharest
Romania

HOME PAGE: http://www.avfloreagheorghe.ro

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
167
Abstract Views
1,131
Rank
329,901
PlumX Metrics