פרוצדורות ומהות: חשיבה מחודשת על קטגוריות ישנות
(Procedure and Substance: A Fresh Look at Old Categories)

משפט חברה ותרבות: פרוצדורות, 45; עורכים טליה פישר ואיסי רוזן-צבי, 2014

48 Pages Posted: 21 Jan 2015

See all articles by Issachar Rosen-Zvi

Issachar Rosen-Zvi

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: January 20, 2015

Abstract

המאמר חותר לאפיין את מערכת היחסים המורכבת ורבת ההיבטים שבין הפרוצדורה לדין המהותי. הוא עומד על המבחנים ואמות המידה שבהן עושים בתי המשפט שימוש כיום על מנת לסווג הוראות דין כדיוניות או כמהותיות, ואשר באמצעותן משורטטים גבולותיו של כל אחד מן התחומים. בהמשך לכך, המאמר מנתח באופן ביקורתי מבחנים אלה ואת ההשלכות המעשיות הנגזרות מהן, וחושף את העמדה הנורמטיבית הניצבת בבסיסן, שלפיה הפרוצדורה היא לא יותר מאשר מנגנון נייטרלי וטכנוקרטי של אדמיניסטרציה שיפוטית, המהווה כלי שרת למימוש הדין המהותי, וככזו אין לה השפעה על זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין. חמוש בתובנה זו, מציג המאמר את הפרכה שבעמדה נורמטיבית זו. לטענת המאמר הפרוצדורה, כמו הדין המהותי, מבוססת על תכליות וערכים ויש לה השפעה מרחיקת-לכת על הזכויות המהותיות. הסיבה לכך נעוצה בשני מאפיינים משלימים של הפרוצדורה: האחת, היא השפעת הפרוצדורה על הכוונת התנהגותם של פרטים ותאגידים בעולם ולא רק בין כותלי בית המשפט, והאחרת היא היותה של הפרוצדורה רכיב משמעותי בעיצוב הזכויות המהותית עצמן – הן בהיותה המנגנון המאפשר, מגביל או מונע את מימושן והן בשל השפעתה על סיכויי הזכייה של הצדדים. לבסוף, המאמר מציע לנתק בהבחנה שבין פרוצדורה למהות, לבין סדרת ההשלכות שמקובל לגזור ממנה; ולהמיר את המבחנים המשמשים כיום לסיווג הוראת דין כדיוניות וכמהותיות, בדיון ערכי שעניינו הזכויות המהותיות שעשויות להיפגע בכל מקרה לגופו.

המאמר פורסם בכרך "פרוצדורות": המודרנה מתאפיינת בכפיפות הולכת וגוברת לפרוצדורות. ככל שההסדרה החברתית הופכת למורכבת יותר – על רקע ריבוי האוכלוסין, ההתפתחות הטכנולוגית, ביזור הידע והפרגמנטציה של מוסדות החברה – גדל משקלה הסגולי של הפרוצדורה. הזירות הפרוצדורליות שבתוכן אנו פועלים הן רבות ומגוונות, וכוללות את הזירה השיפוטית, את הזירה הפוליטית והחברתית, את הזירה המנהלית, את הזירה המקצועית ועוד. כפועל יוצא מכך, הכפיפות לפרוצדורות מאפיינת כל היבט של חיינו: הפרוצדורות מעצבות את האופן שבו אנו מתנהלים, את מרחב האפשרויות הפתוח בפנינו, ובאופן עמוק יותר - את תפיסת המציאות שלנו. על אף הנוכחות המרכזית של פרוצדורות בחיי הפרטים בחברה, העיסוק המחקרי בפרוצדורה, כתחום ידע תיאורטי היה - ועודנו - דל יחסית. יש נטייה להתעלם מן הפרוצדורה ולהתמקד במהות, מתוך הנחה שגויה, שהפרוצדורה מהווה לא יותר מאשר מסגרת ניטראלית-- חפה מערכים ואדישה לאידאולוגיה-- לפעילות השחקנים בשדה. גם כאשר הפרוצדורה זוכה לעניין מחקרי, ההתייחסות אליה היא בדרך כלל מקומית ותלוית הקשר. מטרת הספר היא לפתוח צוהר לשיח חוצה גבולות על פרוצדורה, כתופעה העומדת בפני עצמה. המאמרים בספר זה, פרי עטם של מחברים מעולמות תוכן שונים, מציעים מבט רב-תחומי על השדה הפרוצדורלי במובנו הרחב, ומסייעים לעמוד על החוטים המקשרים בין ההיבטים הפרוצדורליים של ענפי ידע מגוונים. חקירת הפרוצדורה מתוך דיסציפלינות שונות - ובמופעים שונים בתוך כל דיסציפלינה - מאירה זוויות חדשות, ומאפשרת ללמוד ולגזור מזירה פרוצדורלית אחת על רעותה. המאמרים המרכיבים ספר זה יסייעו לקורא המשפטן להפיק תובנות מן הדיון בפרוצדורות מדעיות, בלשניות פסיכולוגיות והיסטוריות; מנגד, מדענים, בלשנים, פסיכולוגים והיסטוריונים, יוכלו ללמוד מן הדיון המשפטי עתיק היומין בדבר היחס שבין פרוצדורה למהות.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: פרוצדורות, דין מהותי, הכוונת התנהגות, תכליות, ערכים, זכויות מהותיות

Suggested Citation

Rosen-zvi, Issachar, פרוצדורות ומהות: חשיבה מחודשת על קטגוריות ישנות
(Procedure and Substance: A Fresh Look at Old Categories) (January 20, 2015). משפט חברה ותרבות: פרוצדורות, 45; עורכים טליה פישר ואיסי רוזן-צבי, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2552391

Issachar Rosen-zvi (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

HOME PAGE: http://www.law.tau.ac.il/Eng/?CategoryID=242&ArticleID=202

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
82
Abstract Views
610
rank
364,781
PlumX Metrics