قانون دعوای جمعی الگویی برای کشورهای سیستم سیویل لا (The Class Action Code: A Model for Civil Law Countries)

20 Pages Posted: 21 Jan 2015

See all articles by Antonio Gidi

Antonio Gidi

Syracuse University - College of Law

Date Written: January 21, 2015

Abstract

Persian Abstract: این ترجمه فارسی از طرح پیشنهادی جهت تصویب «قانون دعوای جمعی» در کشورهای تابع نظام سیویل لا است. «قانون نمونه» پیشنهادی کلیه جنبه های دعاوی جمعی را پیش بینی و تنظیم می کند. هدف از این طرح، الهام بخشیدن به وضع بهترین قانون ممکن برای پرونده های مربوط به دعاوی جمعی در پرتو نیازها و ویژگی های کشورهای تابع نظام سیویل لا و تجربه بین المللی در این زمینه است.

ترجمه: دکتر مجید پوراستاد (با همکاری سمیرا مهدوی و مریم فرزاد)

English Abstract: This is the Iranian (Persian) translation of the proposal for the enactment of a Class Action Code in civil law countries. The proposed Model Code extensively regulates all aspects of modern class actions. The objective is to inspire the creation of the best possible code for class action suits, in light of the needs and peculiarities of civil law countries and the international experience with class actions.

Translation by ِDr. Majid Pourostad (assisted by Samira Mahdavi & Maryam Farzad).

Note: Downloadable document is in Persian.

Keywords: Class actions, comparative class actions, civil law, comparative civil procedure, comparative law, diffuse, collective, group action, collective litigation, collective action, group rights, parens patriae, associational standing

Suggested Citation

Gidi, Antonio, قانون دعوای جمعی الگویی برای کشورهای سیستم سیویل لا (The Class Action Code: A Model for Civil Law Countries) (January 21, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2553048 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2553048

Antonio Gidi (Contact Author)

Syracuse University - College of Law ( email )

Syracuse, NY 13244-1030
United States

HOME PAGE: http://www.gidi.com.br

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
98
Abstract Views
822
rank
337,916
PlumX Metrics