Vhodnost přijetí jednotné měny euro v nových členských státech Evropské unie: Aplikace teorie optimálních měnových oblast (The Suitability of Adopting the Euro in the New European Union Member States: Application of the Theory of the Optimum Currency Areas)

Ekonomický časopis/Journal od Economics, 2013, Vol. 61, No. 3(2013), pp. 235-250

Posted: 23 Jan 2015

See all articles by Veronika Hedija

Veronika Hedija

Collegue of Polytechnics Jihlava

Date Written: September 20, 2011

Abstract

Czech Abstract: Článek s užitím teorie optimálních měnových oblastí (OCA) zkoumá, které z nových členských zemí EU jsou vhodným kandidátem přijetí jednotné měny euro. K posouzení vhodnosti přijetí jednotné měny je užit index optimální měnové oblasti. Index je pro země EU-10 odhadován ve dvou krocích. Nejdříve je na vzorku 11 zemí (EU-10 a eurozóna) odhadnut vztah mezi volatilitou nominálního měnového kurzu a naplňováním kritérií OCA v období 1999-2009. Následně je vypočítán index OCA jako odhadovaná variabilita nominálního měnového kurzu zemí EU-10 k euru. Nejnižší hodnoty indexu dosáhla Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Estonsko. Tyto země se tak ze zemí EU-10 jeví jako nejvhodnější kandidáti na přijetí jednotné měny euro.

English Abstract: The article deal with optimum currency area (OCA) theory and examines which of the new EU member states are suitable candidates for the euro extended by EU-10 countries membership. The OCA index which is based on predicted value of nominal exchange rate variability is used to consider the suitability of monetary union membership. The index is estimated in two steps. First, relationship between the volatility of the nominal exchange rate and the fulfilment of the OCA criteria is estimated on a sample of 11 countries (EU-10 and the euro area) over the period 1999-2009. Subsequently, OCA index is calculated as the predicted value of the nominal exchange rate variability EU-10 countries to the euro. The lowest index values achieved the Czech Republic, Slovak Republic, Hungary and Estonia. Those countries seem most appropriate candidates for adopting the single currency euro as compared with other EU-10 countries.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: European Union, European Monetary Union, optimum currency area, euro, optimum currency area index, exchange rates

JEL Classification: F15, F31

Suggested Citation

Hedija, Veronika, Vhodnost přijetí jednotné měny euro v nových členských státech Evropské unie: Aplikace teorie optimálních měnových oblast (The Suitability of Adopting the Euro in the New European Union Member States: Application of the Theory of the Optimum Currency Areas) (September 20, 2011). Ekonomický časopis/Journal od Economics, 2013, Vol. 61, No. 3(2013), pp. 235-250, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2553156

Veronika Hedija (Contact Author)

Collegue of Polytechnics Jihlava ( email )

Tolsteho 6
Jihlava, 58601
Czech Republic

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
173
PlumX Metrics