Kolencentrales, Robuuste Verbindingen En EU Milieurichtlijnen: Balanceren Tussen Nationale En Europese Doelstellingen (Coal-fired Power Plants, Ecological Connectivity and EU Environmental Directives: National versus European Objectives)

12(3) Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 95-103

9 Pages Posted: 25 Jan 2015

See all articles by Floor Fleurke

Floor Fleurke

Tilburg University

Arie Trouwborst

Tilburg University - Department of European & International Public Law; Tilburg Sustainability Center

Date Written: 2011

Abstract

Dutch Abstract: In dit artikel worden twee actuele milieudossiers besproken die direct de grenzen van het Europees recht raken, namelijk de voorgenomen bouw van een aantal nieuwe kolencentrales en het huidige regeringsbeleid ten aanzien van ecologische verbindingszones. Beide dossiers illustreren dat de Nederlandse moeite met het voldoen aan Europese resultaatsverplichtingen nog niet tot het verleden behoort.

English Abstract: This article discusses two current Dutch environmental issues that touch directly on the limits of European law, namely the proposed construction of a number of new coal-fired power plants and the current government policy regarding ecological connectivity corridors. Both issues illustrate that the difficulties the Dutch government has had in the past to meet its European obligations is not yet something of the past.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Ecologische Hoofdstructuur, verbindingszones, kolencentrales, Europees milieurecht

Suggested Citation

Fleurke, Floor and Trouwborst, Arie, Kolencentrales, Robuuste Verbindingen En EU Milieurichtlijnen: Balanceren Tussen Nationale En Europese Doelstellingen (Coal-fired Power Plants, Ecological Connectivity and EU Environmental Directives: National versus European Objectives) (2011). 12(3) Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 95-103, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2554578

Floor Fleurke

Tilburg University ( email )

P.O. Box 90153
Tilburg, DC Noord-Brabant 5000 LE
Netherlands

Arie Trouwborst (Contact Author)

Tilburg University - Department of European & International Public Law ( email )

Tilburg, 5000 LE
Netherlands

Tilburg Sustainability Center ( email )

P.O. Box 90153
Tilburg, North Brabant 5000 LE
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
37
Abstract Views
393
PlumX Metrics